<< Formulář - Výpočet BMI | Přehled cvičení | Ročníkový projekt >>

Zadání

 • Pomocí ukázky kódu vytvořte formulář se skripty pro kontrolu dat a odesílání kontaktních mailů
 • Pro kontaktní formulář vytvořte soubor kontakt.php
 • Umožněte zadání dat a jejich kontrolu pomocí PHP
 • Otestujte kontrolu dat na lokálním serveru
 • Pro test odesílání mailu přeneste soubor na vlastní webhosting

Pole formuláře

 • Jméno *
 • E-mail *
 • Adresa *
 • Telefon
 • Zpráva

Ukázka kódu formuláře

 <?php
// definice a nasstavení proměnných
  $jmenoHlaska = $emailHlaska = "";
  $jmeno    = $email    = $zprava   = "";
// kontrola a výpis dat po odeslání z formuláře
  if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  {
   empty($_POST["jmeno"]) ? $jmenoHlaska = "Vyplňte jméno" : $jmeno = ($_POST["jmeno"]);
   empty($_POST["email"]) ? $emailHlaska = "Vyplňte e-mail" : $email = ($_POST["email"]);
   empty($_POST["zprava"])? $zprava = ""          : $zprava = ($_POST["zprava"]);
  }
 ?>
  <h2>Kontaktní formulář s PHP kontrolou</h2>
  <p><span class="chyba">* povinné údaje.</span></p>
  <form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]);?>"> // zpracování dat přímo ve formuláři
   Jméno:
   <br>
   <input type="text" name="jmeno"><span class="chyba">* <?php echo $jmenoHlaska;?></span>
   <br>   <br>
   <input type="submit" name="submit" value="Odeslat kontaktní e-mail">
  </form>
 <?php
  echo "<h2>Vyplněná data:</h2>";
  echo $jmeno;
  echo "<br>";
  echo $email;
 ?>

Testování mailu

 • pro testování zvolte vlastní adresu pro zaslání mailu
 • předmět mailu - Kontaktní mail

Způsob odevzdání

 • v zadaném termínu zašlete učiteli mail s odkazem na on-line formulář
 • předmět mailu : Kontaktní mail
 • přílohy kontakt.php

Důležité odkazy

RSS