<< Zpracování formulářů | P H P | Datová pole >>

 • v jazyce PHP je možné vložit do stránky obsah jiné HTML nebo PHP stránky (obdoba <iframe>)
 • pro vložení obsahu jedné stránky do druhé se používá několik funkcí

Příkaz include()

 <?php include("název_souboru")?>
 • vloží obsah souboru do daného místa ve stránce
 • při chybě (neexistuje-li soubor) vypíše se varování a skript pokračuje dál ve svém zpracování

Příkaz require()

 <?php require ("název_souboru")?>
 • stejná funkce jako include() - liší se zpracováním chyby
 • při chybě (neexistuje-li soubor) vypíše se fatal error a vykonávání skriptu se ukončí

Příkazy include_once() a require_once()

 • stejný účinek jako include() resp. require()
 • pokud byl soubor v předchozím kódu již jednou vložen (příkazem include, include_once, require, require_once), nebude znovu vkládán

Příklady kódu

Obsah stránky

 • Stránka s obsahem + vložené záhlaví, menu a zápatí
<?php include("hlava.php"); ?>
    </div>
    <div id="menu"><?php include("menu.php"); ?>
    </div>
    <div id="obsah">
      <h1>
        Úvodní strana</h1>
      <h3>Seznam</h3>
      <ul>
        <li>První položka</li>
        <li>Druhá položka</li>
        <li>Třetí položka</li>
        <li>Čtvrtá položka</li> 
      </ul>
    </div>
    <div id="pata"><?php include("pata.php"); ?>

Hlavička

 • Soubor hlava.php
 <?php 
  echo("<H2>Hlavička</h2>");
 ?>

Menu

 • Soubor menu.php
<?php
 echo ('<a href="index.php">Úvodní strana</a>'); 
 echo ('<a href="pvy.php">Programové vybavení</a>'); 
 echo ('<a href="tvy.php">Technické vybavení</a>');
?>

Pata

 • Soubor pata.php
 <?php 
  echo("Patička");
 ?>

Menu s využitím parametrů v adresním řádku

 • možnost zvýraznění aktivního tlačítka
<?php
 if (!isset($_GET['str'])) $stranka = "uvod";
  else $stranka = $_GET['str']; 
 if ($stranka =='uvod') echo '<a href="index.php?str=uvod" class="volba">Úvodní strana</a>';
  else echo '<a href="index.php?str=uvod">Úvodní strana</a>';
 if ($stranka == 'pvy') echo '<a href=""pvy.php?str=pvy" " class="volba">Programové vybavení</a>';
  else echo '<a href="pvy.php?str=pvy">Programové vybavení</a>';
 if ($stranka == 'tvy') echo '<a href="tvy.php?str=tvy" class="volba">Technické vybavení</a>';
  else echo '<a href="tvy.php?str=tvy">Technické vybavení</a>';
?>

Menu s využitím SEO adresy a superglobální proměnné $_SERVER['PHP_SELF']

Důležité odkazy

RSS