<< Vkládání obsahu | P H P | Práce se soubory >>

Pole

 • skupina souvisejících datových položek stejného typu (abeceda, jména žáků třídy...)
 • po vytvoření přiřazení do proměnné jsou prvky pole indexovány (od nuly)
 • prvky mohou být pojmenovány
 • důležitý datový typ pro PHP
 • využití při práci s databází MySQL

Vytvoření pole

 • příkaz array("prvek0", "prvek1", "prvek2")
 • každý prvek má své číslo - ten první (prvek0) má číslo nula.
<?php
 $PC = array("skříň", "disk", "RAM"); //využití funkce array()
 echo($PC[1]); //vypíše 'disk';

 $firma = array (3 => "HP", "IBM"); //nastavení indexu
 echo($firma[4]); //vypíše 'IBM';

 $student[2] = "Král"; //postupné přiřazování prvků i s indexem(2)
 $student[5] = "Zelený";
?>

Výpis prvků pole

 • pomocí čísla (indexu)
<?php echo($pole[cislo prvku])?>
 • pomocí jména
<?php
 $lidi["jn"] = "Jan Novák";
 $lidi["kp"] = "Karel Petera";
 echo("absence: ".$pole["jn"].", ".$pole["kp"]);//absence: Jan Novák, Karel Petera

 $knihy = array("js" => "JavaScript v příkladech", "php" => "PHP pro profesionály");
 echo($knihy["js"]);
?>

Procházení polem

 • postupné vybrání všech prvků
 • využití metody count($pole) vrací počet prvků pole

Výpis prvků indexovaného pole pomocí cyklu FOR

 • lze použít jen pro indexované pole
<?php
 $kapitola = array("PHP", "CSS", "SQL", "XML");
 for ($p = 0; $p < count($kapitola); ++$p) //cyklus s řídící proměnnou
  {
   echo ("Obsah knihy: ".$kapitola[$p]."<br>");
  }
?>

Výpis pojmenovaných prvků pomocí cyklu WHILE

 • použití metod each(), list() a reset():
  • reset($pole) - nastavuje ukazatel na první prvek pole
  • list($index,$stav) - přiřadí prvkům číslo uloží ho jako $index a hodnotu jako proměnnou $stav
  • each($pole) - zajistí zpracování všech prvků pole
<?php
 $kapitola[PHP]="Hotové";
 $kapitola[CSS]="Rozepsané";
 $kapitola[XML]="Hotové";
 $kapitola[SQL]="Nezačaté";
 reset($kapitola);

 while(list($index, $stav) = each($kapitola)) //cyklus se vstupní podmínkou
  {
   echo ($index." - ".$kapitola." - ".$stav."<br>");
  }
?>

Použití metody foreach

 • zjištění hodnot - foreach ($pole as $hodnota)
 • zjištění indexů a hodnot - foreach ($pole as $index => $hodnota)
<?php
 $slovnik = array(1 => array('barva', 'color'),
          2 => array('domov', 'home'),
          3 => array('ryba', 'fish'));
 foreach ($slovnik as $poradi => $cesky)
  {
   print "#poradi : $cesky - ";
   foreach ($cesky as $anglicky)
    {
     print "anglicky<br />"
    }
  }
?>
RSS