<< Proměnné a datové typy | P H P | Funkce >>

Aritmetické operátory

PříkladNázevVýsledek
$a + $bSčítáníSoučet $a a $b
$a - $bOdčítáníRozdíl $a a $b
$a * $bNásobeníSoučin $a a $b
$a / $bDěleníPodíl $a a $b
$a % $bZbytekZbytek po dělení $a a $b

Logické operátory

  • Logický součin
    • && - AND
  • Logický součet
    • || - OR
  • Negace
    • ! – NOT
RSS