<< Základní informace | P H P | Operátory a výrazy >>

Proměnné v PHP

 • identifikátor začíná znakem $ <alt + 36>
 • za speciálním znakem následuje písmeno nebo podtržítko (první znak jména)
 • ve jménu lze použít písmena, čísla, tečku, podtržítko i diakritiku (nedoporučuje se)
 • v názvech nelze zaměnit malá velká písmena
 • deklarace typu proměnné je automatická při zadání hodnoty
 • hodnota se zadává přiřazením pomocí operátoru =

Jednoduché datové typy

Celé číslo

 • Integer
 • kladná a záporná celá čísla v rozsahu od -2 biliónu po + 2 bilióny včetně 0

Desetinné číslo

 • Float nebo Real
 • kladná i záporná čísla s přesností běžně na 14 desetinných míst
 • v PHP prakticky neomezená velikost

Logický typ

 • Boolean
 • uchovává hodnotu "pravda" nebo "nepravda"
 • zapisuje se jako TRUE a FALSE (na velikosti písmen nezáleží)

Řetězec

 • String
 • uchovává texty - řetězce znaků
 • řetezec je znak nebo sada znaku
 • v PHP prakticky neomezená délka

Příklad deklarace proměnných

<?php
  //logický typ
 $mam_malo_penez = TRUE;
  //celocíselný typ
 $plat = 10000;
  //desetinné císlo
 $disketa = 3.5;
  //retezec
 $prohlaseni = "Práve se vracím z pražského hradu! ..." ;

 echo $mam_malo_penez."<BR>";
 echo $plat."<BR>";
 echo $disketa."<BR>";
 echo $prohlaseni."<BR>";
?>

Zápis řetězců

 • pro zápis je možné využít apostrofy nebo uvozovky

Apostrofy

 • textový řetězec v apostrofech se vypisuje přesně podle zápisu
 • apostrofy nereagují na proměnné a speciální znaky
 $jmeno = 'Josef';
 $text = 'Jmenuji se $jmeno \n S tímto "jménem" jsem spokojen.';
 echo($text);
Výstup
Jmenuji se $jmeno \n S tímto "jménem" jsem spokojen.

Uvozovky

 • narozdíl od apostrofů reagují na proměnné a speciální znaky
 $jmeno = 'Josef';
 $text = "Jmenuji se $jmeno \n S tímto "jménem" jsem spokojen.";
 echo($text);
Výstup
Jmenuji se Josef
S tímto "jménem" jsem spokojen.

Uvozovky v HTML

 • do řetězců je možné zapisovat HTML značky
 • potíže vznikají při použití vnořených uvozovek v zápisu atributů
 • uvozovky je třeba escapovat nebo střídat s apostrofy
Možnosti zápisu
// Esccapování apostrofů v html
echo('Adresa <a href=\'http://info.spsnome.cz\'>InfoWebu</a>.') . "<br>";
// Escapování úvozovek v html
echo("Adresa <a href="http://info.spsnome.cz">InfoWebu</a>.") . "<br>";
// Střídání apostrofů a úvozovek
echo('Adresa <a href="http://info.spsnome.cz">InfoWebu</a>.') . "<br>";
echo("Adresa <a href='http://info.spsnome.cz'>InfoWebu</a>.") . "<br>";

Rozsah platnosti proměnných

Lokální proměnné

 • platnost v rámci funkce

Globální proměnné

 • platnost v celém skriptu

Superglobální proměnné

 • platnost pro více skriptů
 • slouží pro přenos dat mezi skripty
 • proměnné typu pole Array

Přehled

 • $_GET - Obsahuje data formuláře odeslaná metodou GET
 • $_POST - Data formuláře odeslaná metodou POST
 • $_REQUEST - Data formuláře odeslaná libovolnou metodou. (O $_GET, $_POST a $_REQUESTviz také kapitola o předávání dat na server).
 • $_FILES - Informace o souborech nahraných na server, obvykle přes <input type="file">
 • $_SERVER - Různé systémové informace. Vyzkoušejte var_dump($_SERVER);
 • $_COOKIE - Nastavené cookies.
 • $_SESSION - Data relace (session), pokud ji máte zahájenou.
 • $GLOBALS (bez podrtžítka) - Globální proměnné. Alternativa k označování proměnných jako globální pomocí global
  • ke globální proměnné $promenna je možno přistupovat pomocí $GLOBALS["promenna"].
 • $_ENV - Proměnné prostředí, ve kterém PHP běží
  • Podobně jako u $_SERVER je možné pomocí var_dump($_ENV); zjistit, co všechno je k dispozici.
RSS