<< Datová pole | P H P | Objektové programování >>

Obsah složek - [reference]

 • is_dir(cesta) - kontrola existence složky
 • $slozka = opendir(cesta) - otevření složky
 • readddir($slozka) - načtení obsahu složky
 • scandir($slozka) - načtení obsahu složky do pole
 • closedir($slozka) - zavření složky

Načtení a výpis obsahu složky

 <?php
  $cesta = ".";    //aktuální složka
  $cesta = "texty";  //podsložka texty
  // Otevření složky, čtení obsahu složky, uzavření složky
  if(is_dir($cesta)) //kontrola existence složky
  {
   $slozka = opendir($cesta);
   while(($file = readdir($slozka)) !== false)
   {
    echo $file . "<br>";
   }
   closedir($slozka);
  }
 ?>

Manipulace se soubory - [reference]

Funkce fopen
 • fopen("soubor", "režim")
  • otevření souboru pro zápis nebo čtení
$soubor=fopen("soubor.txt", "w+");
 • režimy otevření
  • w - otevření pro zápis
  • r - otevření pro čtení
  • a - otevření pro přidání
  • + - pokud neexistuje soubor, vytvoří ho

Příklad načtení a vypsání obsahu souboru

$soubor = fopen("soubor.txt", "r");
$text = fread($soubor, 10);
echo($text);
fclose($soubor);

Načtení textového souboru

Načtení textového souboru do stringu

$obsah = file_get_contents('soubor.txt');

Načtení souboru do pole řádků

$radky = file('soubor.txt');
RSS