<< | P H P | Proměnné a datové typy >>

Co je PHP

 • programovací jazyk pro programování webových aplikací
 • vznik v roce 1996 za účelem změny dat na webových stránkách - Personal Home Page
 • dnes komplexní programovací systém - Hyperetxt Preprocesor
 • programové skripty ve stránkách obsahují příkazy pro manipulaci s daty
 • server příkazy vykoná a vrací výsledná data do prohlížeče
 • současná verze 5 (5.3.3) uvedena v roce 2004

Výhody PHP

 • jednoduchá syntaxe velmi podobná jazyku C
 • otevřený, volně šiřitelný a multiplatformní projekt s rozsáhlou podporou
 • velké množství hotového kódu k okamžitému použití nebo funkční PHP aplikace.
 • spolupráce s webovým serverem Apache (sesterský projekt spravovaný Apache software foundation)
 • snadná komunikuje s databázemi - MySQL, PostgreSQL a další
 • rozsáhlá podpora ze strany poskytovatelů webhostingových služeb

Nástroje pro vývoj PHP skriptů

 • Webový server
  • webový server MS IIS 7.5 - součást W7
  • webový server APACHE
 • preprocesor PHP - free
 • Databázový systém MySQL - free
 • Vývojové nástroje pro PHP skripty
  • Visual PHP - placené, pro školu zdarma
  • PhpDesigner - 800,- školní licence, 1.800,- komerční licence
  • PHPEdit - licence zdarma pro potřeby výuky po registraci
 • Neplacené nástroje pro vývoj PHP
  • NetBeans PHP - 31 MB, čeština, našeptávač, jednoduchá konfigurace
  • Eclipse PHP - 141 MB, našeptávač, debugger, problematická konfigurace
  • Aptana Studio - 127 MB, našeptávač
 • Microsoft WebMatrix
  • vývojové prostředí pro práci s webovými aplikacemi
  • podpora ASP i PHP

Syntaxe PHP

Začlenění PHP do stránky

 • <?php ... obsah ... ?> - nejčastější způsob
 • <? ... obsah ... ?> - funguje nespolehlivě
 • Středník - oddělovač pro oddělení funkce, řádku a deklarace
 • Komentář
<?php
/*
víceřádkový
komentář
*/
// jednořádkový komentář
?>
 • Externí skript - využití příkazu include
<?php include("funkce.php"); ?>

Výpis textu

 • příkaz echo() a print()

Příklad kódu

<?php 
echo ("toto je text" . 
 "přes dvě řádky<br>");
echo ("vypíše text <br />");
echo "i bez závorek se to vypíše<br>";
print ("to samé </br>");
echo ("<strong>též můžete používat HTML značky </strong></br>");
echo 'můžete používat jednoduché uvozovky';
?>

Výstup

 
toto je text přes dvě řádky
vypíše text
i bez závorek se to vypíše
to samé
<b>též můžete používat HTML značky</b>
můžete používat jednoduché uvozovky

Speciální znaky

 • uvozovky, apostrofy, lomítko a zpětné lomítko " ' / \ - před tyto znaky je nutné vložit zpětné lomítko \
 • špičaté závorky < a > se zapíšou &lt; a &gt; (obdobně jako v HTML)
 • například <body bgcolor="red"> se zapíše :
echo ("<body bgcolor="red">");
 • vnořené uvozovky
echo '<a href="http://spsnome.cz/">Průmyslovka</a>'
echo "<a href='http://spsnome.cz/'>Průmyslovka</a>"
RSS