<< Komponenty sítí | Komunikace | Elektronická pošta >>

Vlastnosti Internetu

 • Celosvětová počítačová síť
 • Jádro tvoří servery komunikačních firem propojené rychlými propustnými spoji
 • K jádru se připojují uživatelé využívající služeb serverů
 • Komunikace probíhá podle jednotných pravidel - protokolu TCP/IP
  - Národní akademická síť CESNET2
  - Evropská síť GÉANT2
  - Americká akademická síť INTERNET2

Historie Internetu

 • 1970 - experimentální síť ARPANET - 50 PC, protokol NCP
 • 1980 - testování komunikačního protokolu TCP/IP
 • 1987 - vznik pojmu INTERNET - propojeno 27.000 PC
 • 1992 - 1 milion uživatelů
 • 1994 - počátky služby WWW a vznik prvních prohlížečů - Netscape Navigator
 • 1998 - 100 milionů uživatelů
 • 2002 - 500 milionů uživatelů
 • 2006 - 1000 milionů uživatelů

Architektura sítí - vrstvy a protokoly

 • Vrstvový princip sítí
  Aplikační vrstva - provoz síťových aplikací - služeb
  Transportní vrstva - přenos dat mazi szdrojem a cílem
  Síťová vrstva - adresaci a směrování dat
  Hardwarová vrstva - parametry el. signálu
 • Protokol TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol
  • skupina pravidel pro komunikaci v sítích
  • každá vrsta pracuje podle specifických pravidel
 • Schema přenosu dat

Adresy uzlů sítě

 • MAC adresa - Medium Acces Control
  fyzická adresa PC daná výrobcem adaptéru, 48 bitů - 6 x 8 bit
  hexadecimální prezentace 00-0A-48-0A-E5-44
  Start -cmd -> ipconfig /all
 • IP adresa -
  logická adresa PC daná administrátorem, 32(128) bitů - 4 x 8 bit
  číselná prezentace 202.195.82.164
  Start -> Spustit -> cmd -> tracert server
 • DNS adresa - Domain Name - doménová adresa

Připojení k Internetu

 • Telefonní linka
  • Vytáčené připojení
   - dnes již zastaralé - max. 56 kb/s, blokovaná stavice
  • ADSL
   digitální telefonní přípojka s dvěma kanály
  dostupné a rozšířené, vysoké rychlosti až 8 Mbit/s
 • Bezdrátové (WiFi) připojení
  - dnes značně rozšířené a levné
  - vyšší pořizovací náklady, přímá viditelnost, omezený dosah, závislost na počasí
  - dva základní standardy - 2,4 (do 1Mbit/s) a 5,0 GHz (až 4Mbit/s)
 • Kabelová televize
  - využití stávajících rozvodů ve velkých městech, vysoké rychlosti
 • Síť mobilních telefonů
  - využití sítě GSM, zatím drahé, max. rychlost 1-2Mbit/s
  - vhodné pro připojení nootebooků
 • Satelitní síť
  - pro běžné uživatele zatím drahé, vysoká rychlost 10 Gbit/s
  - využití v neobydlených a nepřístupných oblastech

Služby Internetu

 1. Elektronická pošta - SMTP
 2. Vyhledávání a zobrazení informací - HTTP
 3. Přenos souborů - FTP
  ftp://skola:skola@195.113.230.22 - SPŠ ŽĎár nad Sázavou]]
  ftp://ftp.vslib.cz/pub - VŠ Liberec
  ftp://skolniftp.sh.cvut.cz - ČVUT Praha
 4. Vzdálený přístup - Telnet
  telnet://anonym@anezka.vc.cvut.cz - login : visitor

Zajímavé odkazy

RSS