<< Základní pojmy | Komunikace | Komponenty sítí >>

  • Výhody - jednoduchost, nízké náklady, malá spotřeba vodičů
  • Nevýhody - nízká přenosová rychlost (10 Mbit/s), poruchovost, obtížná diagnostika, omezená délka větve
  • Výhody - nízká poruchovost, vysoká rychlost (100 - 1000 Mbit/s)
  • Nevýhody - vysoká spotřeba vodičů, použití drahých prvků, vyšší náklady
  • Dnes málo používaná topologie
RSS