<< Databáze MySQL | Webové databáze | Zpracování dat pomocí PHP >>

1. Vytvoření databáze firma

CREATE DATABASE firma CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_czech_ci;
USE firma

2. Vytvoření tabulky zamestnanec

CREATE TABLE zamestnanec (
 osobni_cislo INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 prijmeni VARCHAR(30) NOT NULL,
 jmeno VARCHAR(30) NOT NULL,
 email VARCHAR(100) NOT NULL,
 datum_nastupu DATE NOT NULL,
 poznamka MEDIUMTEXT,

 PRIMARY KEY (osobni_cislo),
 INDEX (prijmeni),
 UNIQUE (email)
);
DESCRIBE zamestnanec;
SHOW CREATE TABLE zamestnanec;

3. Vytvoření tabulky adresa

CREATE TABLE adresa (
 osobni_cislo INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
 ulice VARCHAR(50) NOT NULL,
 mesto VARCHAR(30) NOT NULL,
 kraj CHAR(3) NOT NULL,
 psc CHAR(5) NOT NULL,

 FOREIGN KEY (osobni_cislo),
 REFERENCES zamestnanec (osobni_cislo)
);
RSS