<< Základy jazyka SQL | Webové databáze | Databáze firmy >>

Základní vlastnosti

 • relační databázový systém typu DBMS (Database Managment System) společnosti Oracle
 • databáze v MySQL je tvořena jednou nebo více tabulkami s řádky a sloupci
  • řádek = záznam - ukládá informace o datovém objektu - občan, žák, firma, kniha, zboží ...
  • sloupec = pole - ukládá vlastnosti datových objektů - jméno, adresa, cena, ičo ...
 • ovládání databází, tabulek a dat je zajištěna pomocí příkazů - dotazů jazyka SQL (Structured Query Language)
 • využití v aplikacích programovaných v PHP, C#/.NET, C++, Java, Perl, Python, Ruby ...
 • aktuálně používané verze 4 a 5
 • bezplatné šíření jako Open source

Zprovoznění MySQL

Zprovoznění na webhostingu

 • součást většiny komerčních hostingů s podporou PHP
 • ovládání databáze přes webové grafické rozhraní phpMyAdmin

Zprovoznění na lokálním počítači

 • využití vývojových nástrojů - kombinace WebServeru + PHP + Databáze
 • ovládání databáze přes webové grafické rozhraní phpMyAdmin nebo pomocí příkazové konzole mysqld
 • řada volně šířených vývojových nástrojů pro různé OS

Vývojové nástroje

WampServer

 • instalační balíček 42 MB
 • výchozí cesta - C:\wamp\www
Zvětšit

XAMPP

 • instalační balíček 35 MB
 • výchozí cesta - C:\xampp\htdocs
Zvětšit Zvětšit Zvětšit

EasyPHP

 • instalační balíček 110 MB
 • výchozí cesta - C:\Program Files (x86)\EasyPHP\data\localweb\projects

MS IIS (Internet Information Services)

 • volitelně instalovatelná součást OS Windows
 • využití databázového systému MS SQL Server Express
RSS