<< Databáze firmy | Webové databáze | >>

Komunikace s databází MySQL

 • běžné programovací jazyky umí pracovat a daty v databázi - PHP, C#, , Java, Delphi, Python ...
 • PHP umí pracovat s daty pomocí několika ovladačů (rozšíření)
 • aktuálně se používají dva standardní ovladače - MYSQLi a PDO
  • MYSQL ovladač
   • původní a dnes zastaralý typ ovladače
   • dále nerozvíjen, z PHP 7.+ odstraněn
   • ovladač stále využívají starší weby
  • MYSQLi - MySQL Improved Extension
   • vylepšený standardní PHP ovladač pro přístup k databázi MySQL od PHP 5.+
   • podpora klasického procedurálního i objektového programování komunikace s MySQL
  • PDO - PHP Data Object
   • univerzální standardní PHP ovladač od PHP 5.+
   • podpora objektového přístupu k různým typům databází - MySQL, SQlite, MS SQL, Oracle ...
  • ODBC - Open Database Connectivity
   • univerzální ovladač Microsoftu
   • umožňuje přístup k různým typům databází pomocí různých programovacích jazyků

Postup zpracování dat v PHP

1. Vytvoření připojení k databázi

- zpracování chyb připojení

2. Zaslání SQL příkazu k provedení

zpracování chyb dotazu

3. Zpracování výsledku dotazu

- zpracování chyb výsledku

4. Odpojení od databáze

Vytvoření připojení

 • použití funkce mysqli_connect
 $spojeni = mysqli_connect($server, $uzivatel, $heslo [,$databaze]);
 • použití objektu PDO
 $spojeni = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=firma", $uzivatel, $heslo);

Sestavení a zaslání SQL dotazu

 • použití MYSQLi funkce mysqli_query
 $dotaz = "INSERT INTO zamestnanec (jmeno, prijmeni, email)
 VALUES ('Karel', 'Dvorský', 'kdvorsky@gmail.com')";
 $vysledek = mysqli_query($spojeni, $dotaz);
 • použití PDO funkce query
 $vysledek = $spojeni->query($dotaz);

Zpracování výsledku dotazu

 • použití MYSQLi funkce mysqli_fetch_assoc k výpisu řádků tabulky z asociativního pole
 
  while($radek = mysqli_fetch_assoc($vysledek)) {
    echo "Jméno: " . $radek["jmeno"] . " " . $radek["prijmeni"] . " - Mail: " . $radek["email"] . "<br>";
  }
 • použití PDO funkce fetchObj k výpisu řádků tabulky z objektu
  while ($radek = $vysledek->fetch(PDO::FETCH_OBJ)) {
    echo "Jméno: ".$radek->jmeno . " "$radek->prijmeni) . "Mail: " . $radek->mail . "<br>";
  }

Odpojení od databáze

 • použití MYSQLi funkce mysqli_close
  mysqli_close($spojeni);
 • odpojení pomocí PDO
  $spojeni = null;

Příklad komunikace pomocí ovladače MYSQLi

<?php
  $server  = "localhost";
  $uzivatel = "root";
  $heslo  = "";
  $databaze = "firma";
// Krok 1: Vytvoření připojení
  $spojeni = mysqli_connect($server, $uzivatel, $heslo, $databaze);
  if(!$spojeni)
  {
   echo 'Spojení s mysql serverem se nepodařilo navázat.<br>';
  }
  else
  {
   echo 'Spojení s mysql serverem bylo úspěšně navázáno.<br>';
// Krok 2: Sestavení a odeslání dotazu
   mysqli_set_charset($spojeni, "utf8");
   $dotaz = mysqli_query($spojeni, "SELECT * FROM zamestnanec");
   if(!$dotaz)
   {
    echo 'Dotaz vykazuje chybu.<br>';
   }
   else
   {
    echo 'Dotaz byl úspěšně vykonán.<br>';
// Krok 3: Zpracování výsledku dotazu
    while($radek = mysqli_fetch_assoc($dotaz))
    {
     echo "Jméno: " . $radek["jmeno"] . " " . $radek["prijmeni"] . " - Mail: " . $radek["email"] . "<br>";
    }
   }
  }
// Krok 4: Odpojení od databáze
  $zavreni = mysqli_close($spojeni);
  if(!$zavreni)
  {
   echo 'Spojení s mysql serverem se nepodařilo ukončit.';
  }
  else
  {
   echo 'Spojení s mysql serverem se podařilo ukončit.';
  }
?>

Příklad komunikace pomocí ovladače PDO

<?php
// Krok 1: Vytvoření připojení
  $spojeni = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=firma;charset=utf8","root","");
// Krok 2: Sestavení a odeslání dotazu
  $dotaz  = "SELECT * FROM zamestnanec";
  $vysledek= $spojeni->query($dotaz);
// Krok 3: prochazeni vysledky
  while($radek = $vysledek->fetch(PDO::FETCH_ASSOC))
  {
   echo "Jméno: " . $radek["jmeno"] . " " . $radek["prijmeni"] . " - Mail: " . $radek["email"] . "<br>";
  }
// Krok 4: Odpojení od databáze
  $spojeni = null;
?>

Odkazy

RSS