<< Vývoj Informatiky | Základy IT | Technické vybavení >>

Informatika - základy informatiky

Kódování informace

 • změna popisu informace podle zadaných pravidel
 • nejčastěji převod informace na číselný kód
 • využití dvojkové číselné soustavy
  • Příklad
   znaku A je přiřazen v kódové tabulce číselný kód 65
   desítkový zápis čísla 65 se dá vyjádřit dvojkovým (binárním) zápisem 0100 0001
   binární kód se dá převést na skupinu elektrických impulzů

Binární kód

 • desítkový kód - běžná čísla v zapsaná desítkové soustavě
 • binární kód - čísla zapsaná ve dvojkové číselné soustavě
  • dá se vyjádřit skupinami dvou číslic 1100 1101 1111 0011
  • je vhodný pro zpracování informace na elektrickém stroji - počítači
   • označuje se jako strojový kód

Číselné soustavy

 • běžně používané číselné soustavy jsou desítková, dvojková a šestnáctková
 • stroje pracují s binárním kódem - dvojkovou soustavu (např. počítače nebo kalkulačky)
 • pro přehlednější zápis kódu a adres používají programátoři hexadecimální tvar
 • dvojková - binární soustava
  • číselná soustava o základu 2
  • číslice 0 1
  • (1100 1011)2
 • osmičková - oktalová soustava
  • číselná soustava o základu 8
  • číslice 0 1 2 3 4 5 6 7
  • (26 71 03)8
 • desítková - decimální soustava
  • číselná soustava o základu 10
  • číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • (269 980)10
 • šestnáctková - hexadecimální soustava
  • číselná soustava o základu 16
  • číslice 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
  • (A25)16

Zjištění desítkové hodnoty čísla

 • obecný vztah pro vyjádření desítkové hodnoty čísla C v soustavě o základu z
(C)z = an.zn + an-1.zn-1 + ... + a1.z1 + a0.z0
 • Příklady :
(1001101)2 = 1.26+0.25+0.24+1.23+1.22+0.21+1.20 = 64+0+0+8+4+0+1 = (77)10
(257)8 = 2.82+5.81+7.80 = 128+40+7 = (175)10
(B3)16 = B.161+3.160 = 11.16+3.1 = (179)10

Převod číselných soustav

 • využítí metody Dělení základem
 • převod celého desítkového čísla na číslo v číselné soustavě o základu z

DěleníPodílZbytek
(109)10/2541pravá pozice
(54)10/2270
(27)10/2131
(13)10/261
(6)10/230
(3)10/211
(1)10/201levá pozice

(109)10 = (1101101)2

Cvičení

 • převeďte dělením čislo (187)10 na číslo zapsané v oktalové číselné soustavě
 • převeďte dělením čislo (187)10 na číslo zapsané v hexadecimální číselné soustavě

Znakové sady pro kódování znaků

 • dohodnutá pravidla pro kódování a dekódování dat do/z binárního kódu
 • znaková sada - množina znaků v kódovací tabulce
 • postupně vznikaly širší sady pro národní a speciální znaky

Základní znaková sada

ASCII - American Standard Code for Information Interchange

 • základní standard pro PC (1964)
 • délka kódu 7 bitů
 • kódování znaků anglické abecedy
 • počet míst 27=128 - 95 znaků, 33 řídících kódů

ASCII - rozšířená

 • rozšířený standard pro PC (1967)
 • délka kódu 8 bitů - 1 Byte
 • rozšíření o kódování speciálních znaků národních abeced
 • počet míst 28=256 - 95 znaků + 33 řídících kódů + 127 národních znaků

České znakové sady

IBM CP852 - PC Latin2

 • standard firmy IBM pro systém MS DOS

Kamenických - KEYBCS

 • český standard pro systém MS DOS

ISO 8859-2 - ISO Latin2

 • mezinárodní norma z roku 1987
 • využití pro systémy UNIX a Linux

Windows-1250 - CP1250

 • standard firmy Microsoft pro systém Windows
 • pravděpodobně záměrná odlišnost od standardu ISO
 • omezení kompatibility se konkurenčním systémem UNIX

Univerzální znaková sada

 • postupný vývoj dvou standardů
  • UNICODE
  • ISO UCS - Universal Charakter Set
 • využití 1 - 6 Bytů pro kódování znaků
 • možnost využití znaků několika národních prostředí současně

UTF-8 - Universal Transformation Format

 • nejpoužívanější univerzální znaková sada


Odkazy

RSS