<< Technické vybavení | Základy IT | Cvičení >>

Rozdělení SW

Firmware

 • obslužné programy pro hardware
  • nedílná součást technického vybavení uložená výrobcem v trvalé paměti PROM nebo EPROM
  • program dodávaný výrobcem základní desky PC - BIOS - Basic Input Output System
   • umožní start PC a načtení OS
  • program uložený v paměti DVD-RW mechaniky - upgrade umožní měnit parametry mechaniky

Operační systémy

 • určeny pro jednoduché ovládání PC uživatelem
 • zajišťují provoz technických prostředků
 • využití procesoru, paměti a grafického adaptéru
 • kominikaci po síti, tisk na tiskárně ...
 • většina OS obsahuje základní sadu aplikačního SW

Základní typy OS

 • MS DOS - první systém pro osobní počítače
 • Windows - nejpoužívanější OS
 • MAC OS - systém používaný na počítačích MacIntosh
 • Unix - systém pro provoz ve velkých sítích
 • Linux - bezplatně vyvíjený a šířený OS

Systémový SW

 • spolupracují s OS při obsluze HW, komunikaci a správě dat
  • programy pro správu disků - MS Fdisk, MS Format, PQ Partition Magic, Norton Ghost ...
  • programy pro správu souborů - M 602, Norton Commander, Volkov Commander, WinCommander ...
  • programy pro zabezpečení dat - AVG, NOD 32, Spyware Doctor, Kerio Firewall ...
  • programy pro diagnostiku HW a SW - Aida,
  • programy pro správu sítí - Novell Netware, Net Monitor ...

Vývojový SW

 • slouží k tvorbě SW všech skupin
 • usnadňují programování pomocí různých programovacích jazyků

Aplikační SW

 • určen k řešení konkrétních úkolů (psaní textů, provádění výpočtů, hraní her ap.)

Druhy aplikačního SW

Textové editory

 • psaní textových dokumentů, úpravy jejich obsahu a vzhledu
 • jednoduché editory
  • pracují pouze s textem - MS NotePad, MS Zápisník
 • kancelářské editory - MS WORD, Open Office Writer
  • umožnují formátovat písmo a vkládat různé objekty - obrázky, tabulky, zvukové soubory ...

Tabulkové kalkulátory (procesory)

 • slouží ke zpracování dat ve formě tabulek
 • usnadňují vypočty a organizaci dat - MS EXCEL, Open Office CALC

Databázové systémy

 • elektronická podoba kartotéky - MS ACCESS, MS Visual FoxPro, Open Office BASE
 • umožňují zpracovat (třídit) různé typy dat podle požadovaných kriterii

Grafické editory

 • tvorba a úprava grafických dokumentů (výkresy, obrázky, fotografie)
 • Základní typy
  • rastrové editory - Photo Filtre, Gimp, Adobe Photoshop, Zoner Photostudio.
   • grafický objekt tvoří množina bodů. Každý bod nese informaci o své pozici a barvě
  • vektorové editory
   • grafický objekt je tvořen čárami a křivkami
   • programy pro kreslení technických výkresů - AutoCad, Autodesk Inventor, Solid Works
   • publikační programy - Corel Draw, Zoner Callisto, Adobe Illustrator ...

Multimediální aplikace

 • zpracování zvuku - MS WMP, WinAmp, Audio Grabber ...
 • zpracování videa - Pinacle Studio, Nero Express Vision ...

Informační a komunikační aplikace

 • prohlížení WWW - MSIE, Mozilla Firefox, Opera ...
 • IRC komunikace - Miranda, MSN Messenger, ICQ ...

Nástroje pro tworbu WWW stránek

 • editory HTML kódu - PS Pad, HTML Editor ...
 • vizuální editory - MS FrontPage, Mozilla NVU ...
RSS