<< | Základy IT | Vývoj Informatiky >>

Informatika - základy informatiky

Základní pojmy Informatiky

Výpočetní technika

 • Souhrn metod a prostředků určených ke zrychlení a automatizaci zpracování informací

Informatika

 • vědní obor, který se zabývá výpočetní technikou a zpracováním dat na počítačích

Počítač

 • Technický prostředek určený ke zpracování informací elektronickou cestou

Technické prostředky - Hardware

 • Zařízení pro zadávání, zpracování, zobrazení a uchování informací
  • počítače, monitory, klávesnice, digitizéry, skenery, tiskárny, síŤové prvky a spoje...

Programy - Software

 • Postupy, předpisy a příkazy určující způsob zpracování informací

Informace

 • Sdělení určené ke zpracování - zvuk, obraz, text ...

Zpracování informace

 • zadání, uložení a přenos
 • zobrazení a tisk
 • archivace, transformace a komprimace
 • třídění a výběr
 • aritmetické operace
 • logické operace

Jednotky informace

 • bit - 1 bit (binary digit - dvojková číslice)
  • základní jednotka informace - označuje se b a může nabývat pouze dvou hodnot - 0, 1
 • Byte - 1 Bajt - nejmenší adresovatelná jednotka - označuje se B
 • 1 Bajt = 8 bitů

Zápis informací

 • informace o velikosti 1 Bajt představuje osmimístné binární číslo
  • například 1001 0111 nebo 0011 0001
 • informace o velkosti 1 Bajt může obsahovat až 28 = 256 různých hodnot (desítkově 0 - 255)

Kapacita paměti

 • množství dat které je paměť schopna uchovat
 • počet paměťových buněk je určován binární soustavou
 • kapacita je určena binárními násobky - kiB, MiB, GiB, TiB
 • častěji se pro vyjádření binárních násobků nepřesně využívají desítkové násobky kB, MB, GB, TB

kilobajt

1 kB

103 B

1 000 B

kibibajt

1 kiB

210 B

1 024 B

megabajt

1 MB

106 B

1 000 000 B

mebibajt

1 MiB

220 B

1 048 576 B

terabajt

1 TB

109 B

1 000 000 000 B

tebibajt

1 TiB

230 B

1 073 741 824 B

Odkazy

RSS