<< 9. Počítačová prezentace | Témata IT | 11.Webová prezentace >>

10. Počítačová grafika a multimédia

 • Rastrová grafika - princip, parametry, formáty, využití, úpravy, software
 • Vektorová grafika - princip, výhody, využití, barevné modely, software
 • Zvuk - podstata, snímání a digitalizace, parametry, formáty, software
 • Video - princip, snímání, postupy zpracování, formáty, software

Rastrová grafika

 • Princip
  • rastrový obraz je tvořen barevnými body uspořádanými do mřížky - rastru
  • každý bod v zobrazení nese informaci o své poloze a barvě (bitmapa)
 • Využití - digitalizace obrazu při skenování, digitální fotografie
 • Parametry
  • rozlišení - kvalita zobrazení detailů, počet uložených bodů na jednotku délky DPI (Dot Per Inches)
   • 70-100 DPI - zobrazení na monitoru, 300-500 DPI - skenování a tisk, >800 DPI - profi grafika
  • barevná hloubka - věrnost barev, počet bitů použitých k zakódování informace o barvě obrazového bodu
   • 8 bitů = 256 odstínů, 16 bitů = 65.536 odstínů (high color), 24 bitů = 16,7 mil. odstínů (true color)
 • Formáty
  • BMP - základní formát, uložení pixelů bez komprese, barevná hloubka 1, 4, 8, 16, 24 bit
  • JPEG - nejrozšířenější formát, využití ztrátové komprese, barevná nejčastěji 24 bitů
  • GIF - bezeztrátová komprese, max. barevná hloubka 8 bit, podpora průhledné barvy, podpora animace
  • PNG- moderní formát, sloučení výhod GIF a JPG, průhlednost, efektivní bezeztrátová komprese
 • Úpravy - ořez, natočení, rozlišení, barevná hloubka, sytost, kontrast, jas ...
 • Software - Google Picasa, PhotoFiltre, Zoner Photo Studio, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop

Vektorová grafika

 • Princip - obraz tvořen jednotlivými grafickými objekty - čáry, křivky, tvary, písma ...
 • Výhody - snadná editace, hladké tvary, menší soubory
 • Využití - loga, ikony, kliparty, schémata, grafy, texty, perokresba, technická grafika
 • Barevné modely
  • Model RGB - aditivní, pro monitor, složky - red, green, blue, stupně - 0-255
   • 0,0,0 - černá, 100,100,100 - šedá, 255,255,255 - bílá
  • Model CMYK - substraktivní, pro tisk, složky - cyan, magenta, yellow, black, stupně - 0-100
   • 0,0,0 - bílá, 0,0,0,100 - černá, 10,10,10 - světle šedá
 • Software- Corel Draw (CDR), Adobe Illustrator (AI), MS Visio (VSD), Autocad (DWG)

Zvuk

 • Podstata - mechanické vlnění částic prostředí s frekvencí 16 Hz - 20 000 Hz
 • Snímání - pomocí mikrofonů - membrána + uhlík (odporové), cívka(indukční), pevná deska (kondenzátorové)
 • Parametry
  • výška - frekvence vlnění [Hz] - komorní a = 440 Hz
  • intenzita (akustický tlak) [dB] - šepot - 20dB, ulice - 70dB, bouřka - 120dB, práh bolesti - 130dB
  • rychlost šíření - vzduch 343 m/s, voda 1482 m/s, ocel 5960 m/s
 • Digitalizace
  • Vzorkování - snímání vzorků spojitého signálu s frekvencí min. 2x vyšší než je max frekvence zvuku
  • Kvantizace - kódování úrovně intenzity - 8 bit (256 úrovní), 16 bit(216), 32 bit (232), 48 bit (248)
 • Kvalita digitálního zvuku
  • řeč 22kHz/8bit, CD audio 44,1kHz/16bit, DVD audio 96 kHz/24bit, studio 194kHz/32bit
 • Formáty
  • Bezeztrátové - WAV, FLAC, MIDI
  • Ztrátové - MP3, AAC, WMA, Vorbis(OGG)
   • omezení nízkých a vysokých frekvencí, rozsahu úrovní -> snížení sytosti a dynamiky zvuku
 • Software - AudaCity

Video

 • Princip
  • sled statických obrázků, konec 19. století - bratři Lumierové
  • Film - plastový pás se snímky - šířka 8 (amatérský), 16, 35, 70 mm - 25 obr./s + zvuková stopa
  • Video - analogové (magnetická páska), digitální (HD, DVD, SD ...)
 • Snímání
 • Postupy zpracování
  • zachytávání, digitalizace, konverze
  • střih
  • ozvučení a titulky
  • efekty
  • uložení a export
 • Formáty
  • AVI (Audio Video Interleave) - základní, zastaralý, populární, kompatibilní, Microsoft
  • WMV (Windows Media Video) - komprimovaný, kompatibilní s přehrávači, Microsoft
  • MPEG - skupina ztrátových komprimovaných formátů pro DVD a internet - Mpeg1, Mpeg2, Mpeg4
  • FLV (Flash Video) - kontejnerový typ pro Adobe Flash Player a YouTube
 • Software - Pinnacle, Nero Vision, Adobe Premiere
RSS