<< VYT - programování | Maturita | >>

Témata pro předměty CAD a GRS

Obsah témat

Téma 22 - CAD systémy

  • podstata, výhody a využití CAD v technické praxi
  • CAD systémy - rozdělení, typy a vlastnosti

Téma 23 - Systém Autocad

  • vlastnosti, možnosti kreslení, editace a kótování, grafické bloky
  • postupy 3D modelování, vizualizace a rendering

Téma 24 - Systém Autodesk Inventor

  • popis a vlastnosti systému, moduly a jejich využití
  • postupy parametrického modelování součástí a sestav

Téma 25 - Systém 3D Studio MAX

  • popis a vlastnosti systému, plošné modely a jejich modifikace
  • vizualizace a animace scény - práce se světlem a materiály

Odkazy

RSS