<< VYT - podpora | Maturita | VYT - CAD systémy >>

Osnova témat

18 Algoritmizace a programování

  • vlastnosti a využití algoritmů, postup při tvorbě programu
  • programovací jazyky, jazyk Pascal, vývojová prostředí

19 Vývojové diagramy

  • způsoby zápisu algoritmů, značky a zásady pro tvorbu diagramů
  • zápis algoritmu se vstupem, zpracováním a výstupem dat

20 Pascal - struktura programu a dat

  • struktura programu v Pascalu, klíčová slova a zásady zápisu
  • typy dat a způsob jejich deklarace v Pascalu

21 Pascal - programové cykly

  • podstata a využití cyklů, typy cyklů v Pascalu
  • zápis cyklů v Pascalu a grafické znázornění vývojovým diagramem

Obsah témat pro předmět VYT

Odkazy

RSS