<< Organizace maturity IT 2018 | Maturita | Testování znalostí - Počítačová grafika >>

Maturita oboru TEL

 • praktické ověření znalostí z VYT a CAD proběhne v rámci Praktické maturitní zkoušky
 • ústní část proběhne klasicky jako ústní maturitní zkouška z Výpočetní techniky
 • průběh a termíny maturitních zkoušek jsou zveřejněny na školním webu

Praktická maturitní zkouška

 • zkouška proběhne ve týdnu od 20. do 24. dubna 2015
 • pro vykonání praktické zkoušky bude k dispozici časový prostor 6 x 60 minut
 • zkouška bude složena ze dvou částí
  • 4 hodiny VYT
  • 2 hodiny TEM
 • v praktické části budou připravena zadání kombinující několik různých praktických úloh
 • Praktická zkouška - tématické okruhy

Ústní maturitní zkouška z Výpočetní techniky

Tématické okruhy 2015

Praktické příklady

1 Základní principy a hardware počítačů

 • princip, funkce, blokové schéma počítače, vývoj počítačů
 • rozdělení počítačů, sestava osobního počítače, parametry komponent
 • Blokové schéma PC Zvětšit, PC jednotka Zvětšit
 • Základní deska PC Zvětšit, PC konektory Zvětšit

2 Zpracování dat na PC

 • kódování dat, používané znakové soustavy a kódy
 • využití číselných soustav a jejich přepočet
 • (0101)2 = (x)10 , (0100 1101)2 = (xx)10
 • (4A)HEX = (xxxx xxxx)BIN = (XX)DEC
 • binární kód znaku "A" podle ASCII tabulky Zvětšit

3 Operační systém Windows

 • operační systémy, vlastnosti a typy, OS Windows, vývoj, ovládání a nastavení systému
 • souborový systém, organizace souborů, součásti a příslušenství systému
 • plocha - ovládací prvky, nastavení velikosti ikon, nastavení tiskárny a myši
 • průzkumník - zobrazení a třídění souborů
 • průzkumník - zobrazení/skrytí přípon a systémových souborů

4 Systémový software a bezpečnost dat

 • organizace, komprimace a zálohování dat, systémy a jejich funkce
 • zabezpečení dat, škodlivý obsah a antivirová ochrana, typy a funkce antivirů
 • stažení obrázku Zvětšit a vložení do archivu grafika.rar s heslem grafika
 • nastavení a kontrola zabezpečení OS Windows
 • ukázka spamové kontroly školního mailu

5 Zpracování textů - Word

 • rozdělení a funkce textových editorů, MS Word možnosti, ovládání, nastavení stránky
 • využití odstavců, sloupců a oddílů, začlenění obrázků a kreseb, zpracování hr. korespondence
 • otevřenídokumentu a nastavení stránky A4 na šířku, okraje 1cm
 • formátování - Nadpis 1 (18b, centr), Nadpis 2 (14b, číslování, odsazení), Normální (10b, odsazení, odrážky)
 • formátování text článku podle vzoru Zvětšit
 • vytvoření diplomů ze šablony a tabulky

6 Zpracování tabulek - Excel

 • charakteristika, typy a funkce tabulkových procesorů, MS Excel organizace dat, ovládání
 • typy dat, formátování tabulek, sestavení vzorců, adresy buněk, grafy a zpracování dat
 • výchozí počet listů v sešitu, jejich pojmenování, barva záložek
 • formátování tabulky podle instrukcí
 • nastavení výšky řádků tabulky v centimetrech, vložení loga do záhlaví listu
 • doplnění vzorců v tabulkách
 • vytvoření sloupcového grafu z tabulky
 • použití filtru v datové tabulce

7 Zpracování dat - Access

 • databázové systémy, organizace dat, Access - ovládání, prvky databáze, typy dat
 • tvorba datových tabulek, vazby mezi tabulkami, třídění a výběr dat, zadávání a výstupy dat
 • vytvoření databáze a import tabulek z excelu podle zadání
 • vytvoření výběrových dotazů podle zadání

8 Tvorba počítačové prezentace - Power Point

 • typy prezentací, prezentační systémy, zásady pro tvorbu, MS PowerPoint, ovládání a nastavení
 • prvky prezentace, design prezentace, animace, časování a ovládání prezentace

9 Počítačové sítě

 • využití a rozdělení sítí, topologie, datové spoje
 • servery a jejich služby, aktivní a pasivní prvky

10 Internet

 • podstata a struktura, domény, komunikační služby, e-mail, chat, facebook
 • prohlížení a vyhledávání informací, postupy při publikování na Internetu
 • organizace a možnosti nastavení školního mailu

11 Zpracování grafiky a grafické editory

 • vektorová a rastrová grafika, podstata a využití, rastrové editory
 • parametry a formáty rastrové grafiky, získávání a zpracování grafiky
 • úprava fotografie Zvětšit podle vzoru Zvětšit
 • natočení, oříznutí, vyvážení (jas a kontrast), doplnění textů a rámečku

12 Zpracování rastrové grafiky - PhotoShop

 • PhotoShop - vlastnosti, využití, ovládání, pomůcky, nástroje, tvary a texty
 • výběry, vrstvy, efekty, koláže a malířské techniky
 • úprava fotografie Zvětšit podle vzoru Zvětšit
 • natočení, oříznutí, vyvážení (jas a kontrast), doplnění textů a rámečku

13 Zpracování vektorové grafiky - Corel, Visio

 • podstata a prostředky, systém Corel Draw - možnosti, ovládání, nastavení
 • správa a vlastnosti objektů, nástroje, kreslicí pomůcky, správa barev

14 CAD systémy - Autocad

 • CAD systémy, rozdělení, typy, Autocad - vlastnosti, využití, ovládání, prvky - kreslení a editace
 • vlastnosti prvků, hladiny, bloky, základy 3D modelování - nastavení, možnosti
 • nakreslit tvar podle předlohy Zvětšit
 • vysvětlit postup, nastavit vlastnosti prvků
 • okótovat tvar

15 Technické modelování - Inventor

 • vlastnosti a ovládání systému, moduly Inventoru a jejich využití
 • postupy parametrického modelování součástí a sestav, tvorba dokumentace
 • nastavení bílého pozadí a kreslicích pomůcek v náčrtu
 • vytvoření 3D modelu desky podle výkresu Zvětšit
 • vložení základních pohledů do 2D výkresu

16 Plošné modelování a vizualizace - 3DS MAX

 • vlastnosti a ovládání systému, postupy plošného modelování, geometrie, polygonální sítě
 • vizualizace - světla, materiály, rendering, animace scény - klíčové snímky, trajektorie pohybu
 • vysvětlení možností transformace boxu (kvádru)
 • ukázka loftingu 2D profilu Zvětšit
 • vytvoření scény - cylinder + pyramid Zvětšit s vizualizací Zvětšit

17 Základy programování - Dev Pascal

 • program, programovací jazyk, algoritmus, vývojové diagramy
 • Pascal, vlastnosti, programové struktury, datové typy
 • zpracujte VD pro výpočet BMI podle zadání
 • vytvořte program pro výpis malé násobilky podle zadání

18 Vizuální programování - Delphi

 • Delphi - možnosti, ovládání a nastavení, založení projektu, postup tvorby programu
 • tvorba aplikací s grafickým ovládáním, použití základních komponent a programových struktur
 • vytvoření aplikace pro sečtení čísel podle předlohy Zvětšit

19 Vizuální a objektové programování - Visual studio C#

 • Visual studio - možnosti, ovládání a nastavení, založení projektu, postup tvorby programu
 • tvorba aplikací s grafickým ovládáním, použití základních komponent a programových struktur

20 Multimédia a zvuk

 • pojem multimédia, zvuk - podstata, vlastnosti, digitalizace, zvukové formáty
 • HW a SW pro práci se zvukem

21 Video

 • video - podstata, vlastnosti, HW a SW pro zpracování
 • střih videa, formáty video souborů, kodeky, kontejnery

22 Animace

 • techniky animace, počítačová 2D animace a 3D animace
 • Flash animace, interaktivita animací

23 Informační systémy

 • IS - rozdělení a typy, wiki systémy, vlastnosti a využití, PmWiki, Wikibook
 • CMS - vlastnosti a typy, systém WordPress, možnosti využití, zprovoznění a nastavení

24 Design webu

 • HTML - podstata, značky, struktura stránky, rozložení obsahu, CSS podstata, syntaxe, box model
 • HTML web - struktura, navigace, vzhled, typografie, publikování a přístupnost

25 Programování webu

 • možnosti programování webu, programovací nástroje, správa dat
 • Javascript - vlastnosti, formuláře, proměnné a funkce, PHP - vlastnosti, proměnné, struktury
RSS