<< 14.Síťové OS | Témata IT | 16.Pascal >>

15. Základy programování

 • Programování - algoritmus, program, postup při tvorbě programu, metody programování
 • Programovací jazyky - rozdělení, srovnání - Pascal, Delphi, C# a Java
 • Vývojový diagram - značky a zásady, příklad diagramu
 • Programové struktury - podmínky, větvení, cykly - znázornění ve VD

Programování

 • Základní pojmy
  • algoritmus - postup řešení problému - recept, výrobní návod, návod k obsluze ...
  • počítačový algoritmus - jednoznačný postup pro zpracování dat
   • základní vlastnosti - jednoznačnost, konečnost, hromadnost ...
  • program - posloupnost příkazů, která určuje způsob zpracování dat
 • Postup při tvorbě programu
  • Analýza problému - definice zadání a možností řešení dané úlohy
  • Koncept řešení - volba metod řešení, rozložení řešení na dílčí úlohy
  • Sestavení algoritmu řešení - návrh datové struktury, zápis algoritmu
  • Zápis programu v programovacím jazyce
  • Ověření programu - překlad - kompilace a ověření správnosti programu
  • Optimalizace programu - vylepšování programu, kontrola vstupních a výstupních dat
 • Metody programování
  • Strukturované programování - členění programu na jednoduché celky - struktury
  • Vizuální programování - sestavení programu pomocí vizuálních komponent a řídících akcí
  • Objektové programování - řešení je modelováno pomocí objektů, které obsahují data i metody zpracování

Programovací jazyky

 • Rozdělení
podle úrovně
 • nižší pr. jazyky - využití sady instrukcí procesoru
Strojový kód nebo Assembler
 • vyšší programovací jazyky - srozumitelné příkazy a instrukce překládány pro OS a procesor
C, C#, Java, Pascal, VisualBasic ...
podle způsobu překladu
 • interpretované - spouštěné v běhovém prostředí(Interpreter), které postupně překládá a vykonává příkazy
JavaScript, PHP, Python ...
 • kompilované - přeložené do spustitelného tvaru (exe) pomocí překladače (kompilátoru)
C, C#, Java, Pascal, VisualBasic ...
 • Srovnání
C
 • historicky nejstarší, vyvinutý v 70. letech pro OS Unix, předchůdce C++, Java a C#
 • programování OS, systémových aplikací, překladačů a interpreterů
Pascal
 • jazyk vyvinutý na univerzite v Curychu v 70. letech pro výuku programování
 • programování aplikací pro DOS - TurboPascal, pro Windows - ObjectPascal a Delphi
Delphi
 • v podstatě objektově rozšířený jazyk Pascal využívající vizuální komponenty (VCL)
 • rychlý vývoj jednodušších aplikací pro Windows
C#
 • moderní, univerzální jazyk vyvíjený Microsoftem pro Windows
 • využívá běhové prostředí a knihovny MS .NET
Java
 • univerzální, vyvinutý firmou SUN Microsystems v 90. letech
 • nejpoužívanější, vychází z C a C++, Open source licence
Zvětšit

Vývojové diagramy

 • Vlastnosti a značky
  • názorný způsob zobrazení způsobu řešení úlohy
  • normalizované značky ČSN 36 9030 a ČSN ISO 58071996
 • Příklad diagramu

Programové struktury

 • Podmínka neúplná
 • Podmínka úplná
 • Vícenásobné větvení
 • Seskupení příkazů
 • Cyklus se vstupní podmínkou
 • Cyklus s výstupní podmínkou
 • Cyklus s počítadlem
Zvětšit
Zvětšit
RSS