<< 23.PC - Tiskárny a skenery | Témata IT | 25.PC - Stavba počítačových sítí >>

24. Elektronické a logické obvody

  • Elektrický obvod - el. proud a napětí, ohmův zákon, pasivní prvky, typy, využití
  • Aktivní součástky - polovodiče, vlastnosti, typy a využití
  • Elektronika - integrované obvody, stupeň integrace, čipy a procesory
  • Logické obvody - charakteristika,rozdělení, logické funkce, Booleova algebra

RSS