<< 12. HW pro práci s obrazem a s videem | Témata PGR+MUM+WEB | 14. Video a jeho zpracování >>

13. Zvuk a jeho zpracování

  • Fyzikální podstata zvuku - vznik šíření
  • Fyzikální veličiny a parametry zvuku
  • Zvukové formáty a jejich využití, konverze zvukových formátů
  • SW pro práci se zvukem (Audacity)

RSS