<< | Témata PGR+MUM+WEB | 2. Rastrová grafika - PhotoFiltre, PhotoStudio >>

1. Počítačová grafika

 • Rastrová a vektorová grafika - vlastnosti, srovnání a využití
 • Editory - rozdelení, typy a jejich možnosti
 • Barvy - kódování barev a barevné modely

Rastrová a vektorová grafika

Rastrová grafika

Podstata

 • rastrový obraz je tvořen barevnými body uspořádanými do mřížky - rastru
 • každý bod v zobrazení nese informaci o své poloze a barvě (bitmapa)

Výhody a nevýhody

 • zachycení jemných barevných přechodů, průhlednosti a stínů
 • velké objemy dat a složitá editace

Využití

 • digitalizace obrazu při skenování, digitální fotografie
 • obrázky pro dokumenty, reklamu, fotogalerie a webové stránky

Vektorová grafika

Podstata

 • obraz tvořen jednotlivými grafickými objekty - čáry, křivky, tvary, písma ...

Výhody a nevýhody

 • snadná editace, hladké tvary, menší soubory
 • omezené použití - nelze nahradit fotografii

Využití

 • loga, ikony, kliparty, schémata, grafy, texty- fonty, perokresba, technická grafika

Editory

Rastrové editory

 • Prohlížeče a správci - Google Fotky, Intagram
 • Editory
  • PhotoFiltre - základní, univerzální, výkonný, jednoduše ovladatelný, free editor
  • Zoner Photo Studio - český editor s integrovaným prohlížečem
  • Adobe PhotoShop - profi editor
  • On-line aplikace - PIXLR, PHOTOPEA

Vektorové editory

 • Publikační editory - Corel Draw (CDR), Adobe Illustrator (AI)
 • Technické editory - MS Visio (VSD), Autocad (DWG)

Grafické sady

 • Adobe Creative Suite - Standard, Design, Web
 • Corel Graphics Suite - CorelDraw, PhotoPaint, Trace, Capture

Barvy

Kódování barev

 • pro uložení informace o barvě je třeba každé barvě přiřadit binární kód
 • počet barevných odstínů určuje délku binárního kódu
  • 1 bajt - 256 barev nebo stupňů šedé
  • 2 bajty - 65 tisíc barev - High color
  • 3 bajty - 16 milionů barev - True color

Barevné modely

 • v grafických souborech se barevné odstíny skládají mícháním základních barev
 • barevný model - určuje základní barvy a způsob jejich míchání a kódování

Model RGB - aditivní, pro monitor

 • složky - red, green, blue
 • stupně - 0 - 255
0,0,0 - černá, 100,100,100 - šedá, 255,255,255 - bílá

Model CMYK - substraktivní, pro tisk

 • složky - cyan, magenta, yellow, black
 • stupně - 0 - 100
0,0,0 - bílá, 0,0,0,100 - černá, 10,10,10 - šedá

RGB ---- CMYK

ZvětšitZvětšit
RSS