<< 4. Služby Internetu | Příklady | 6. MS Word - korespondence >>

Zadání

 • ve Wordu zkopírujte Neformátovaný text do noného souboru
 • uložte nový soubor ve složce Dokumenty jako Příjmení.DOC a upravte jej podle vzoru Předloha.PDF
 • upravte text podle předlohy

Pokyny

 • do záhlaví dokumentu vložte logo Logo.JPG, Jméno a Příjmení, číslo stránky, aktuální datum
 • nadpis Grafické formáty - výrazný font, vel.16, indigová modř
 • názvy hlavních kapitol (ANOTACE, OBSAH, NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ GRAFICKÉ FORMÁTY) - styl Nadpis 1
 • názvy podkapitol 1.úrovně - styl Nadpis 2
 • názvy podkapitol 2.úrovně - styl Nadpis 3
 • nadpisy s odrážkami - písmo Arial, vel. 12, tučně, kurziva
 • formátování odstavců - odsazení odstavce 1 cm, odsazení 1. řádku v odstavci 1,25 cm
 • doplnění obsahu o čísla stránek - použít tabulátor na pozici 15 cm, zarovnání vpravo, vodící znak tečka (.)
 • řádkování kapitoly OBSAH nastavte na 1,5
RSS