<< 6. MS Word - korespondence | Příklady | 8. MS Word - formulář >>

Zadání

  • vytvořte nový dokument Wordu, a uložte jej do složky Dokumenty jako Příjmení.DOC
  • nastavte stránku A4 na výšku s okraji : horní - 2,5 cm, dolní 1,5 cm, levý a pravý - 2,5 cm
  • z archivu použijte text, obrázek a tabulku a vytvořte novinový článek podle vzoru

Zvětšit

Pokyny

  • Nadpis - písmo Times New Roman 16, tučné
  • Text - písmo Times New Roman 10, 2 sloupce, odstavce zarovnat do bloku s odsazením 1. řádku 1 cm
  • Obrázek - umístit do textu a jeho velikost přizpůsobit šířce sloupce. Kolem obrázku vytvořte černý rámeček tl. 0,75 bodů
  • Tabulka - na konec textu vložit tabulku s nadpisem Nejoblíbenější destinace, písmo Times New Roman 12, tučné, zarovnáno k levému okraji.
  • vzhled tabulky upravte dle vzoru, písmo Times New Roman 10, zarovnáno na střed.
RSS