<< 11. MS Excel - grafy | Příklady | 13. MS Access - tabulky >>

Zadání

  • uložte soubor z archivu 12.RAR do složky Dokumenty s názvem Příjmení.XLS
  • ukotvěte příčku pod hlavičkou a zapněte automatický filtr
  • zapněte filtr pro sloupec KOD = E (evidované)
  • do sloupce CELKEM zapište vzorce pro součin KS x HODNOTA
  • pod sloupec CELKEM zařaďte vzorec pro součet hodnot s funkcí SUBTOTAL (=SUBTOTAL(9;K4:K89) ) Zvětšit
  • před listem Inventura vytvořte list Přehled s tabulkou podle vzoru
  • do tabulky zapište celkové hodnoty pro DRUH A,B,C zjištěné postupným přepínáním filtru

Zvětšit

RSS