<< | Maturita? | >>

Průběh praktické zkoušky

 • praktická zkouška je rozdělena do dvou částí
  • 4 hodiny - VYT - Ict/Vt/PGR/Prg/CS/MUM/WEB
  • 2 hodiny - TEM - MUM/WEB
 • zadání praktických úloh VYT bude obsahovat kombinaci z několika stanovených témat

Hodnocení praktické zkoušky

 • obě části praktické zkoušky budou samostatně klasifikovány
 • podmínkou pro úspěšné zvládnutí praktické zkoušky je dosažení stanoveného minimálního počtu bodů z každé části
 • návrh výsledného hodnocení praktické zkoušky bude stanoven podle součtu bodů z obou částí
 • návrh hodnocení schválí maturitní komise v rámci ústní maturitní zkoušky
 • výsledky budou studentům oznámeny spolu s výsledky ústní maturitní zkoušky

Tématické okruhy pro praktickou zkoušku

RSS