<< | Temata-TVY | 2. Vývoj počítačů >>

1. Základní principy a hardware počítačů

  • Informatika - informace, informatika, počítač, hardware, software
  • Informace - informace v PC, zpracování, jednotky, kapacity paměti
  • Počítač - princip podle Von Neumanna, schema, popis
  • Harvardské schéma - schema, popis, srovnání principů
RSS