<< 10.Skříně a zdroje | Temata-TVY | 12.Diagnostika PC >>

11. Zpracování dat na PC

  • Informace - jednotky informace, principy zpracování a uchování, adresování paměti
  • Kódování znaků - principy, znakové sady, příklad využití
  • Kódování informací - principy kódování grafické a zvukové informace
  • Číselné soustavy - typy a využití v IT, převody D <--> B <--> HD

Odkazy

RSS