<< 13.Zpracování grafiky a grafické editory | Témata VYT | 15.Internet a služby Internetu >>

14. Publikování a tvorba reklamy

 • podstata a prostředky, systém Corel Draw - možnosti,ovládání, nastavení
 • správa a vlastnosti objektů, kreslicí pomůcky, nástroje, správa barev

Vektorová grafika

Vlastnosti

 • obraz tvořen jednotlivými grafickými objekty - čáry, křivky, tvary, písmo ...
 • každý prvek je definován polohou, velikostí a definičními body
 • při zvětšování je dopočítáván ideální hladký tvar křivek
 • prvky ve možné překrývat a jednotlivě editovat

Využití

 • loga, ikony, kliparty, schémata, grafy, texty, perokresba, technická grafika

Vektorové editory

 • Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat, Zoner Callisto, Visio, Autocad - komerční
 • Inkscape, Gimp, DraftSight - nekomerční

Soubory

 • vektorový formát - SVG(Inkscape), DXF(Autocad, CorelDraw)
 • kombinované - meta formáty - CDR(CorelDraw), AI(Adobe Illustrator), PDF(Adobe Acrobat)

CorelDraw

Vlastnosti

 • pokročilý vektorový editor pro tvorbu tiskovin a reklamní grafiky
 • součást Graphics Suite 12(2008), X3(2009), X4(2010), X5(2011)
  • Sada grafických nástrojů pro vektorovou i rastrovou grafiku
 • Corel Draw(vektory), Corel PhotoPaint(rastry)
 • Corel Trace(převod), Corel Capture(snímání obrazu)
 • Plakáty, letáky, brožury, navštívenky, webová grafika ...

Ovládání a nastavení

 • Panely - Standardní, Vlastností
 • Okno nástrojů - výběr, úpravy, křivky, tvary, texty, efekty
 • Správce objektů - ukotvitelné okno
 • Pero, výplň, paleta barev
 • Záložky listů, stavový pruh

Kreslicí pomůcky

 • Stránka - velikost, orientace
 • Pravítka, mřížka, vodící linky
 • Posun kurzorem (mikro x násobný)
 • Posun duplikátu
Zvětšit

Vektorové objekty

Typy

 • čáry, křivky, tvary
 • mřížky, texty, vývojové diagramy

Vlastnosti

 • Obrys(pero) - tloušťka, barva, typ
 • Výplň - bez, jednobarevná, přechodová
 • velikost, poloha, natočení

Zpracování grafiky

Transformace

 • zvětšení/zmenšení, natočení, posun

Úpravy

 • editace bodů, oříznutí, odmazání, deformace

Zpracování textu

 • Formátování - font, výška, řez, odstavec
 • Převod - odstavcový <--> řetězcový --> křivky
 • Tvarování - přizpůsobení osnově

Rastrová grafika

 • Import, Export
 • Editace - Corel PhotoPaint

Vrstvy

 • Správce objektů - stránky, pomůcky, hladiny, objekty
 • Vrstva - společné, pojmenované nastavení objektů
  • Jméno, pořadí, editace, viditelnost, tisk

Efekty

 • kontura, přechod, obálka, deformace
 • stín, 3D vysunutí, průhlednost

Správa barev

Model RGB - aditivní, pro monitor

 • složky - red, green, blue
 • stupně - 0 - 255
0,0,0 - černá, 100,100,100 - šedá, 255,255,255 - bílá

Model CMYK - substraktivní, pro tisk

 • složky - cyan, magenta, yellow, black
 • stupně - 0 - 100
0,0,0 - bílá, 0,0,0,100 - černá, 10,10,10 - šedá
Zvětšit

RGB ---- CMYK

ZvětšitZvětšit

Převod ---- Tvarování

ZvětšitZvětšit
RSS