<< 24.CAD - Systém Autodesk Inventor | Témata VYT | 23.WEB - Informační systémy >>

25. CAD – Systém 3D Studio MAX

 • popis a vlastnosti systému, postupy plošného modelování a jejich modifikace
 • vizualizace a animace scény - práce se světlem a materiály

3D studio

 • profesionální systém pro tvorbu 3D grafiky, vizualizaci a animaci
 • od roku 2006 produkt firmy Autodesk

Vlastnosti

 • plošný modelář, objektový a parametrický systém
 • programovatelný systém - vlastní skriptovací jazyk
 • rozšiřitelný systém - pluginy (rostliny, postavy, efekty)

Možnosti použití

 • filmová a televizní tvorba - výroba reklam, filmů
 • design - designérské, architektonické a konstrukční vizualizace
 • hry - grafika do počítačových her

Plošné modelování

 • tvorba modelů předmětů a scén pomocí tenkých plošných sítí

Modelovací pomůcky

 • výřezy VIEWPORTS, pohledy VIEWS (Top, Front, Left ...), krok SNAP, mřížka GRID, uchopení SNAP
 • místní nabídka QUAD MENU, vlastnosti PROPERTIES, skrytí HIDE, zmražení FREZEE, seskupení GROUPS

Transformace

 • posun MOVE (W), rotace ROTATION (E), měřítko SCALE (R), využití ikony TRANSFORM GIZMO
 • kopie CLONE, zrcadlení MIRROR, zarovnání ALIGN

2D Křivky - SHAPES

 • čára LINE, křivka SPLINE, kružnice CIRCLE, obdélník RECTANGLE, text TEXT ...

3D Tvary - GEOMETRY

 • jednoduché - kvádr BOX, deska PLANE, koule SPHERE, válec CYLINDER
 • modifikované - tažení EXTRUDE, rotace LATHE, vytažení LOFT, ohnutí BEND, rozšíření TAPER, zkroucení TWIST

Polygonální sítě - POLYGON

 • vytvoření z geometrie konverzí - Quad Menu - Convert To Editable Poly
 • úrovně - bod VERTEX, hrana EDGE, okraj BORDER, ploška POLYGON
 • úpravy polygonů - tažení EXTRUDE, vytažení BEVEL, dělení CUT, SLICE
 • úpravy sítě - symetrie SYMMETRY, vyhlazení TURBO SMOTH

Vizualizace a animace

Zobrazení

 • drátová prezentace WIREFRAME, stínované objekty SMOOTH

Osvětlení

 • výchozí osvětlení - GLOBAL LIGHTING (Rendering Environment)
  • nádech TINT, úroveň LEVEL, okolní světlo AMBIENT
 • bodové světlo - žárovka OMNI - barva COLOR, intenzita MULTIPLIER, stín SHADOW
 • směrové světlo - reflektor SPOT - útlum ATTENUATION, kužek CONE, horký HOTSPOT, studený FALLOFF

Materiály

 • Editor - MATERIAL EDITOR
 • Prohlížeč - MATERIAL EXPOLRER
 • Knihovny - MATERIAL LIBRARY
 • Parametry materiálů
  • stínování SHADING - Metal, Phong, Blinn
  • barva neosvětlené části AMBIENT
  • barva osvětlené části DIFFUSE
  • barva odlesku SPECULAR
  • intenzita odlesku SPECULAR LEVEL, velikost odlesku GLOSSINESS
  • neprůhlednost OPACITY, vlastní svítivost SELF-ILLUMINATION

Rendering

 • výpočet bodů rastrového obrazu pro uložení do rastrového obrázku nebo do snímku videa
 • parametry - pohled, rozměr rastru, typ souboru, osvětlení, stínování, sledování paprsku

Animace

 • klíčové snímky KEY FRAMES - základní metoda animace - časový posuvník TIME SLIDER + AUTO KEY
 • animace polohy POSITION CONTROLLERS - animace po cestě PATH CONSTRAINT
 • animace pomocí editoru stop - TRACK VIEW
 • animace kinematiky - simulace pohybu mechanismů a postav - pevné členy a klouby
Zvětšit
Zvětšit--Zvětšit
RSS