<< 24.WEB - Design webu | Témata VYT | >>

23. WEB - Programování webu

 • Možnosti programování webu, programovací nástroje, správa dat
 • Javascript - vlastnosti, formuláře, proměnné a funkce, PHP - vlastnosti, proměnné, struktury

Možnosti programování webu

 • soubory webu mohou obsahovat programové skripty
 • skripty jsou krátké programy, které reagují na vnější události
  • načtení souboru, vložení hodnoty do formuláře, kliknutí na obrázek ...
 • příkazy skriptu jsou postupně interpretovány a dochází ke zpracování zadaných dat
  • generování se HTML kódu, výpočet hodnot, odeslání mailu, zobrazení obrázků, vysunutí menu ...
 • Principy

Programování na straně klienta
Zvětšit

Programování na straně serveru
Zvětšit

Vývojové nástroje

 • Servery
  • Apache - webový server pro různé operační systémy
  • IIS - Internet Information Services - webový server pro Windows (IIS 7 součást WIN 7 PRO)
 • Běhová prostředí
  • Prohlížeč
  • PHP Preprocesor
  • ASP.NET
 • Vývojové systémy
  • NetBeans
  • Aptana Studio
  • Visual WebDeveloper

Správa dat

 • Principy
  • spolupráce databázového serveru s webovým serverem
  • využití relačních databází s uložením dat formou tabulek
  • využití příkazů SQL - Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk)
Zvětšit
 • Prostředky
  • Databázové servery Oracle SQL, Microsoft SQL, MySQL

Javascript

 • Vlastnosti
  • klientský programovací jazyk pro webové stránky interpretovaný v prohlížeči
  • programové skripty vloženy přímo do html kódu nebo připojeny odkazem v hlavičce
  • syntaxe podobná jazykům Java a C, pracuje s objekty, rozlišuje velikost písmen, příkazy odděleny středníkem
 • Využití
  • dynamické prvky ve stránkách - efekty, kurzory, obrázkové galerie, hodiny, vysouvací menu ...
  • zpracování dat a událostí formulářů - vstup, kontrola, výpočet a výstup dat

Proměnné

 • Deklarace
  • deklarace - pomocí klíčového slova VAR - var proměnná = hodnota
  • název - první znak písmeno, dále čísla a speciální znaky, záleží na velikosti písmen
  • typ - datový typ je určen přiřazením hodnoty
 • Datové typy
  • Čísla - celá (integer), desetinná číslo (float), exponenciální, hexadecimální hodnota
  • Řetězce - znakové řetězec (string) - "Toto je řetězec" 'Toto je také řetězec'
  • Logické hodnoty (boolean) - true x false
  • Datová pole - indexovaná řada hodnot stejného typu
 • Funkce
  • samostatná pojmenovaná část programu (skriptu)
  • umožňuje získávat hodnoty (parametry), se kterými bude skript pracovat a může hodnoty vracet
 • Syntaxe zápisu
<script>
 function napis(){
 document.write("ahoj");
 }
</script>

PHP

Vlastnosti

Proměnné

Struktury

 • Možnosti
 • Programovací jazyky
  • JavaScript - klientský prog. jazyk, interpret je součástí prohlížeče, syntaxe z jazyka C, objektový
  • PHP - serverový prog. jazyk, interpret běží na serveru, umožňuje ukládání dat v databázi
RSS