<< Zápis algoritmu | Algoritmizace | Nástroje pro algoritmizaci >>

Vlastnosti a využití VD

  • využití normalizovaných grafických značek pro vyjádření algorirmu
  • názorný způsob pro zobrazení způsobu řešení úlohy pro začátečníky
  • prostředek pro týmový vývoj složitých programů
  • prostředek pro komunikaci mezi analytikem a programátorem
  • způsob zdokumentování programu pro zajištění ochrany podle autorského zákona
  • ČSN 36 9030 "Značky vývojových diagramů pro systémy zpracování dat" z roku 1974
  • ČSN ISO 5807 "Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému" z roku 1996

Značky vývojových diagramů

Příklad vývojového diagramu

RSS