<< Algoritmus úlohy | Algoritmizace | Vývojové diagramy >>

Textová forma zápisu

Přirozený jazyk

 • Výhoda
  • jednoduchost
 • Nevýhoda
  • nejednoznačnost, nesroumitelnost pro cizince
 • Využití
  • jen pro obecnou analýzu a popis koncepce řešení

Vyšší programovací jazyk

 • Výhoda
  • snadné vytvoření programu
 • Nevýhoda
  • nutná znalost konkrétního jazyka, nepřehlednost algoritmu
 • Využití
  • jednoduché úlohy v jazyce Pascal

Grafická forma zápisu

 • zvýšení přehlednosti algoritmu
 • Rozhodovací tabulka
 • Strukturogram
 • Vývojový diagram

Příklady zápisu algoritmu

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
RSS