<< | Algoritmizace | Zápis algoritmu >>

Počítačový algoritmus

 • přesný popis postupu řešení úkolu - programu
 • je tvořen posloupností pokynů - slova, značky, příkazy
 • pokyny popisují určitou činnost - akci

Základní vlastnosti počítačového algoritmu

 • Hromadnost
  • popisuje řešení obecně pro celou skupinu úloh s proměnným zadáním
 • Jednoznačnost
  • přesnost, srozumitelnost a návaznost jednotlivých částí
 • Konečnost
  • řešení úlohy v konečném počtu kroků

Příklad algoritmu

RSS