<< Layout strany | Tvorba webu | Prezentace nových technologií >>

Zadání

 • vytvořte layout s pozicováním oblastí podle předlohy
 • Hodnocené prvky
  • dosažení rozložení obsahu podle předlohy
   • oblasti TOP, HEAD, MENU, CONTENT, FOOTER, LOGO a REKLAMA
  • dosažení designu podle předlohy
   • barevné pruhy v celé šířce okna
   • centrovaný obsah s pevnou šířkou 960 px ohraničený jemným stínem
   • pozadí strany s jemným vzorkem - např. pomocí obrázku bg.png
  • vlastní barevné ladění
  • vlastní logo a fixovaná reklama
  • využití CSS3 - průhlednost, barevné přechody, stíny, otočení, zaoblení ...
  • dokumentace práce v on-line portfoliu (WikiBook)

Předloha pro šablonu

Zvětšit Zvětšit

HTML5 layout strany

<!DOCTYPE HTML 5>
<html>
 <head>
  <title>
  </title>
  <meta charset="utf-8" />
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="styl.css"/>
 </head>
 <body>
  <div id="window">
   <div class="b-top">
    <div class="top">
     TOP
    </div>
   </div>
   <div class="b-head">
    <div class="head">
     HEAD
    </div>
   </div>
   <div class="b-menu">
    <div class="menu">
     MENU
    </div>
   </div>
   <div class="content">
    <p>
     CONTENT
    </p>
   </div>
  </div>
  <div class="b-footer">
   <div class="footer">
    FOOTER
   </div>
  </div>
  <div id="b-lcol">
  </div>
  <div id="logo">
   LOGO
  </div>
  <div id="b-rcol">
   <div id="reklama">
    REKLAMA
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Způsob odevzdání

 • zaslání souboru HTML a CSS mailem v zadaném termínu
 • zaslání odkazu na portfolio se šablonou (WikiBook)

Inspirace pro nastavení designu

RSS