<< Barvy | Tvorba webu | Optimalizace webu >>

CSS grafika

Zaoblení a stínování

 • border-radius - zaoblení bloků
 • box-shadow - stínování bloků
 • text-shadow - stínování textu

Linky a rámečky

Pozadí bloků a stránek

 • background - souhrnné nastavení pozadí prvku
  background: color position/size repeat origin clip attachment image|initial|inherit;
 • background-color - barva
  background-color: color|transparent|initial|inherit;
 • background-image - obrázek(obrázky)
  background-image: url('URL')|none|initial|inherit;
 • background-repeat - způsob opakování obrázku
  background-repeat: repeat|repeat-x|repeat-y|no-repeat|initial|inherit;
 • background-attachment - fixace/uvolnění obrázku na pozadí bloku
  background-attachment: scroll|fixed|local|initial|inherit;
 • background-position - umístění obrázku na pozadí bloku
  background-position: top|center|bottom|left|center|right|x|y|initial|inherit;

CSS3 vlastnosti

 • background-clip - nastavení zobrazení pozadí v rámci bloku
  background-clip: border-box|padding-box|content-box|initial|inherit;
 • background-origin - nastavení opozice pozadí v rámci bloku
  background-origin: padding-box|border-box|content-box|initial|inherit;
 • background-size - nastavení rozměru obrázku na pozadí
  background-size: auto|šířka|cover|contain|initial|inherit;

Barevné přechody

 • vytváří se jako barevná výplň pozadí nebo obrázek na pozadí bloku nebo strany
 • využití CSS pravidel background nebo background-image

Lineární gradient

 • background: linear-gradient(směr|úhel, barva1, barva2, ...)
 • background: repeating-linear-gradient

Radiální gradient

 • background: radial-gradient
 • background: repeating-radial-gradient

Ukázka kódu

<style>
 * {padding: 0; margin: 0;}
 main {margin: 4em auto; width: 80%;}
 .tlacitko-male {padding: 0.5em;}
 .tlacitko-velke {padding: 1.5em;}
 .okraj-sedy{border: 3px silver solid;}
 .okraj-zeleny{border: px green dotted;}
 .zaobleni-male{border-radius: 0.2em;}
 .zaobleni-velke{border-radius: 1em;}
 .stin-velky {box-shadow: black 0 0 8px;}
 .stin-maly {box-shadow: green 0 0 4px;}
 .pozadi-svetle{background-image: linear-gradient(to bottom,#7d7d7d, #c4c4c4, #7d7d7d);}
 span.pozadi-svetle:hover{background-image: linear-gradient(to bottom,#c4c4c4, #7d7d7d, #c4c4c4); color: white;}
 span.pozadi.svetle:hover{background-image: linear-gradient(to bottom,#c4c4c4, #7d7d7d, #c4c4c4); color: white;}
 .pozadi-tmave{background-image: linear-gradient(to bottom, #429422, #146919, #429422); color: white;}
 span.pozadi-tmave:hover{color: black; background-image: linear-gradient(to bottom, #32c239, #a6f786, #32c239);}
</style>
 <span class="tlacitko-velke okraj-sedy zaobleni-velke stin-velky pozadi-svetle">Stínované tlačítko velké</span>
 <span class="tlacitko-male okraj-zeleny zaobleni-male stin-maly pozadi-tmave">Stínované tlačítko malé</span>

Stylovaná tlačítka

Stínované tlačítko velké Stínované tlačítko malé

Průhlednost prvků

 • vlastnost opacity a rgba zápis

Transformace bloků

 • posun, natočení, měřítko ...

Animace

 • přechody, klíčové snímky ...

Rastrová grafika pro web

GIF (Graphics Interchange Format)

 • bezztrátová komprese LZW
 • barevná hloubka 1 Byte (256 barev)
 • možnost jedné průhledné barvy (pozadí)
 • možnost uložení více obrázků v jednom souboru a vytvoření animace
 • možnost prokládaného ukládání obrázku (rychlý náhled)
 • vhodný formát pro grafiku složenou z jednobarevných plošek - ikony, tlačítka, loga, diagramy ...
 • dnes již neperspektivní - nahrazuje se formátem PNG

JPEG

 • formát se ztrátovou kompresí
 • umožňuje nastavit stupeň komprese (kvalita obrázku)
 • umožňuje uložit obrázek progresivně (zobrazuje se postupně v několika průchodech)
 • vhodný formát pro fotografie s velkým počtem barev a s barevnými přechody
 • nevhodný formát pro obrázky s velkými jednobarevnými plochami a ostrými hranami (Gibbsův jev)
 • možnost progresivního kódování pro rychlejší zobrazení v prohlížeči

PNG (Portable Network Graphic Format)

 • sloučení výhody GIFu a JPGu
 • možnost uložení rastrů se 48 bitovou barevnou hloubku
 • samostatný alfa kanál (8 nebo 16 bit), který umožňuje uložit průhlednost a průsvitnost
 • použití bezztrátové komprese, LZ77 a Huffmanova kódování
 • možnost prokládání pro rychlejší zobrazení v prohlížeči

Úspornost rastrové grafiky

 • zmenšení rozlišení na nutnou míru
 • snížení barevné hloubky - využití adaptivních barevných palet
 • vypuštění informací, které oko nevnímá -
 • komprese
  • ztrátová (JPEG)
  • bezztrátová (GIF, PNG)
 • pro firemní loga, schémata apod. jsou úspornější vektorové formáty

Vektorová grafika

Zajímavé odkazy

RSS