<< | Tvorba webu | Fonty >>

Základní pojmy

 • Typografie - zásady pro správné použití písma v textových dokumentech
 • Typografie webu - vzhled a uspořádání obsahu na webové stránce

Typografické zásady pro web

Patkové a bezpatkové fonty

 • patkové - serif - vhodné pro denní tisk a knihy s vysokou hustotou znaků
 • bezpatkové - sans-serif - vhodné pro časopisy, technické publikace a texty pro čtení na monitorech

Kombinace fontů

 • střídání většího počtu fontů vede k rozpadu vzhledu stránek a ke snížení čitelnosti textů
 • doporučuje se jeden font na běžné texty a další font na nadpisy

Speciální fonty

 • měly by podpořit vizuální účinek webu a fungovat jen jako upoutávka
 • delší texty se speciálními fonty se stávají nečitelné nebo neúsporné

Řádkování (line-height)

 • pro zajištění dobré čitelnosti je třeba volit optimální odstupy textových řádků
 • optimální výška řádku - o 0.3 - 0.5 em větší než výška písma (font-size)
  • font-size: 1em; line-height: 1.4em (line-height: 140%;)
line-height: 1.1em;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec vehicula ligula. Maecenas sit amet sodales eros. Donec pretium libero.
line-height: 1.5em;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec vehicula ligula. Maecenas sit amet sodales eros. Donec pretium libero.

Proložení znaků (letter-spacing)

 • vhodné jen pro nadpisy a důležitá slova
 • volit malé hodnoty - 0.2 - 0.5px jinak se snižuje čitelnost
 • náhrada znaku mezera mezi znaky ve slově (s l o v o)
letter-spacing: 0.5px;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec vehicula ligula. Maecenas sit amet sodales eros. Donec pretium libero.
letter-spacing: 5px;
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec vehicula ligula. Maecenas sit amet sodales eros. Donec pretium libero.

Členění textů do odstavců

 • vizuální oddělení odstavce pomocí vlastnosti margin-top a margin-bottom
 • možnost odsazení prvního řádku text-indent
 • nedělitelné mezery za předložkami a spojkami - kód &nbsp;

Zvýraznění nadpisů

 • převod na velká písmena - text-transform: uppercase

Testování vzhledu textových stran

Zajímavé odkazy

RSS