<< Typografie | Tvorba webu | Barvy >>

Fonty

Parametry fontů

See the Pen Indexy by Josef Nymš (@nyms) on CodePen.

Webové fonty

Bezpečné fonty pro web

Speciální webové fonty

<script type="text/javascript">
 WebFontConfig = {google: { families: [ 'Passion+One:400,700:latin' ] }};
 (function() {var wf = document.createElement('script');
  wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';
  wf.type = 'text/javascript';
  wf.async = 'true';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
  s.parentNode.insertBefore(wf, s);})();
</script>

Ukázka použití písma Passion One

Žluťoučký kůň

Attach:1.jpg Δ

RSS