<< Šablona stránky | Tvorba webu | Layout strany >>

Zadání

 • zakódujte zadaný design pomocí css a pozicovaných bloků
 • Povinné hodnocené prvky
  • hlavička + metainformace, čistý kód html
  • vlastní barevné ladění a grafika - menu, baner, nadpisy
  • šířka strany 90%, centrovaná, horní okraj, proporce bloků a dle předlohy
  • použití css3 pro barevný přechod - pozadí strany, výplň tlačítek
  • funkční tlačítkové css menu pro přepínání stran
  • nastavení stylů - odstavec, datum, h1,h1-color, h2
  • text stran ve třech sloupcích generovaný jako Lipsum

Předloha pro šablonu

Zvětšit

Způsob odevzdání

Soubory

 • ve stanoveném termínu zašlete mailem na adresu učitele
  • archiv s webem sablona.rar(zip)
  • odkaz na zadání s ukázkou webu ve wikibooku
 • předmět mailu : 3C_Příjmení_Šablona

Protokol

 • odevzdejte na cvičení protokol s dokumentací projektu
  • Název Šablona webu
  • Obsah
   • Zadání
   • Postup
   • Popis + Ukázky
    • Design šablony
    • Schéma použitých blokových prvků
    • Kód HTML
    • Kód CSS
   • Zhodnocení

Hodnocení

Odkazy na weby se zajímavým designem

Ukázka Flash webu

<object width="860" height="658" type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" allowScriptAccess="never" allowNetworking="all"><param name="base" value="http://static.wix.com"/><param name="movie" value=" " /><param name="quality" value="high" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="FlashVars" value="pageId=sU;MzvHUNOU-a&embedFormat=normal&embedID=09D38;g;eBYV8hxcffyhjXNZiTeYa0te9IeZ6CnI3E8a87k19dyDwbVaLYmZKhgMa&partner_id=WMGs4POB1ko-a" /><param name="scale" value="noScale" /><param name="salign" value="tl" /><embed src=" " quality="high" allowFullScreen="true" FlashVars="pageId=sU;MzvHUNOU-a&embedFormat=normal&embedID=09D38;g;eBYV8hxcffyhjXNZiTeYa0te9IeZ6CnI3E8a87k19dyDwbVaLYmZKhgMa&partner_id=WMGs4POB1ko-a" type="application/x-shockwave-flash" width="860" height="658" base="http://static.wix.com" scale="noscale" salign="tl" ></embed></object>
RSS