<< 24 - Systém Autodesk Inventor | Maturita CAD | >>

Téma 25 - Systém 3D Studio MAX

 • popis a vlastnosti systému, plošné modely a jejich modifikace
 • vizualizace a animace scény - práce se světlem a materiály

Vlastnosti

 • plošný modelář - 3D objekty se vytvářejí z tenkých plošných sítí
 • objektový systém - grafické prvky, modifikace, světla, materiály, animace ... jsou objekty
 • parametrický systém - každý objekt má své parametry, které lze dodatečně upravit
 • programovatelný systém - vlastní programovací jazyk pro automatizaci a rozšíření funkcí
 • rozšiřitelný systém - lze doplnit přídavné moduly - pluginy

Použití

 • profesionální systém pro tvorbu 3D grafiky, vizualizaci a animaci
 • používán při výrobě reklam, filmů a v televizním průmyslu
 • pro designérské, architektonické a konstrukční vizualizace
 • pro tvorbu grafiky do počítačových her

Plošné útvary

 • Základní tvary (Primitiva) - kvádr (box), válec (cylinder) , deska (plane), koule (sphere), kužel (cone), jehlan (pyramid), anuloid (torus)
 • Složené tvary (Compound) - tažené tvary (loft), kombinované tvary (boolean) ...
 • Obecné sítě - mesh sítě, polygonální sítě a nurbs plochy
 • Rovinné křivky (Shapes) - přímka (line), kružnice (circle), oblouk (arc), křivka (spline), Text

Transformace tvarů

 • Referenční bod (Pivot), Výběr (Select-Q), Posun (Move-W), Otočení (Rotate-E), Měřítko (Scale-R)
 • Zarovnání (Align), Kopírování (Copy - reference), Klonování (Copy - instance), Pole objektů (Array)

Modifikace tvarů

 • modifikátory - extrude (vysunutí), lathe (rotace), bend (ohnutí), stretch (deformace), editable mesh
 • editace tvarů - úrovně : Vertex (vrchol), Edge (hrana), Polygon/Face (ploška obdélník/trojůhelník)
 • konverze tvarů - nevratná změna tvaru na obecnou síť - mesh, polygon, patch, nurbs

Vizualizace scény

 • Materiály - Material Editor, Material Library - barva, vzor, lesk, průhlednost ...
 • Světla - okolní (Ambient), bodové (Omni), Směrové (Spot) ...
 • Efekty - speciélní efekty (Space Warps) - déšť, sníh, vítr, oheň ...
 • Animace - využití klíčových snímků
 • Rendering scény - výpočet reálné scény do souboru rastrového obrazu nebo animační sekvence
RSS