<< 23 - Systém Autocad | Maturita CAD | 25 - 3D Studio MAX >>

Téma 24 - Systém Autodesk Inventor

 • popis a vlastnosti systému, moduly a jejich využití
 • postupy parametrického modelování součástí a sestav

Vlastnosti Inventoru

 • produkt firmy Autodesk, střední úroveň CAD sytému pro strojírenství(srovnatelná se Solid Works, Solid Edge)
 • v jádru objemový parametrický modelář - umožňuje zpracování složitých sestav (až tisíce součástí)
 • v nových verzích obsahové centrum s výpočty, pevnostní analýza, návrh potrubí a kabeláže
 • nejrozšířenější modelovací systém ve své kategorii

Moduly Inventoru

 • IPT - Inventor Partial - modelování součásti
 • IPT - Plech - modelování plechových výlisků
 • IAM - Inventor Assembly - sestavy
 • IAM - svařence - sestavy spojené svarovými spoji
 • IDW - Inventor Drawing - 2D výkresy generované ze 3D modelů
 • IPN - Inventor Presentation - animace rozkladu pro prezentaci sestav

Ovládání a nastavení Inventoru

 • nástrojový panel, okno nástrojů, okno prohlížeče
 • pracovní plocha - zobrazení náčrtu a modelu
 • nástroje --> Nastavení aplikace - krok, editace kót, barvy ...
 • nástroje --> Nastavení dokumentu - krok, rastr ...

Tvorba náčrtů

 • 2D tvary a profily - základní rovina, rovina součásti, pracovní rovina
 • kreslicí nástroje - čára, oblouk, obdélník, kružnice, elipsa, bod, střed díry ...
 • kreslicí pomůcky - krok, rastr, automatické vazby, konstrukční geometrie, zkosení, zaoblení, ořez ...
 • parametrické kóty - lineární, úhel, průmět, rádius
 • geometrické vazby - shodnost, kolmost, rovnoběžnost, tečnost, symetrie ...

Modelování součástí

 • nástroje - vysunutí, rotace, díra, skořepina, šablonování, závity ...
 • pomůcky - zrcadlení, zkosení, zaoblení, pole prvků ...
 • speciální - typy svarů, tvary výlisků ...

Modelování sestav

 • vložení prvků - vložení součásti ze souboru IPT do souboru IAM
 • umístění prvků - geometrické vazby na plochu, hranu, osu, bod ...
 • obsahové centrum - vložení prvků z databáze součástí
 • pomůcky - kopírování, zrcadlení, pole komponentů

Vizualizace součástí a sestav

 • aplikace Inventor studio - styl povrchu, osvětlení a scény, tvorba animací
 • modul Inventor presentation - animace rozkladu a složení sestav
RSS