<< | Témata IT | 2. Vývoj a rozdělení softwaru >>

1. Principy a vývoj počítačů

 • Informatika - informatika, počítač, hardware, software, informace
 • Počítač - princip podle Von Neumanna, schema, popis
 • Vývoj počítačů - generace počítačů, stavební prvky, vlastnosti
 • Zpracování informací - kódování, číselné soustavy, kódovací tabulky

Informatika

 • Informatika - vědní obor, který se zabývá výpočetní technikou a zpracováním dat na počítačích
 • Počítač - technický prostředek určený ke zpracování informací elektronickou cestou
 • Hardware - technické vybavení umožňující elektronické zpracování dat
 • Software - programové vybavení - postupy a příkazy definující způsob zpracování dat
 • Informace - sdělení určené ke zpracování a přenosu - text, tabulka, obraz, zvuk, video ...
  • možnosti zpracování - přenos, uložení, zobrazení, tisk, třídění, výběr, aritmetické a logické operace
 • Informační jednotky
  • 1 b - 1 bit - základní jednotka informace - hodnota 0 nebo 1
  • 1 B - 1 Byte (bajt) - nejmenší adresovatelná jednotka - 1 B = 8 b

kilobajt

1 kB

103 B

1 000 B

kibibajt

1 kiB

210 B

1 024 B

megabajt

1 MB

106 B

1 000 000 B

mebibajt

1 MiB

220 B

1 048 576 B

terabajt

1 TB

109 B

1 000 000 000 B

tebibajt

1 TiB

230 B

1 073 741 824 B

Počítač

Princip podle Von Neumanna

Zvětšit
 • první koncepce počítače dnešního typu
 • zveřejněna v roce 1945 maďarským matematikem žijícím v USA Johnem von Neumannem
 • společná paměť pro data i programové instrukce
 • ALU - aritmeticko-logická jednotka provádí instrukce
 • řadič řídí postup zpracování dat

Vývoj počítačů

 • Generace počítačů

0. generace

30.-40.léta

elektromechanické stroje

elektro-magnetická relé

Z1,Z2,Z3, MARK i,II

1. generace

40.-50.léta

sálové počítače

vakuové elektronky

EINAC, MANIAC

2. generace

50.-60.léta

skříňové počítače

polovodičové prvky

UNIVAC, IBM

3. generace

70.-80.léta

minipočítače

integrované obvody

Sinclair, Atari

4. generace

80.-90.léta

osobní počítače

čipy

INTEL, IBM

Zpracování informací

 • Kódování informace
  • změna popisu informace podle zadaných pravidel
  • nejčastěji převod informace na binární (strojový) kód
  • kódování barev - barevný model RGB - úroveň složek kódována jedním bajtem - 256 úrovní
  • kódování zvuku - rychlé vzorkování úrovní signálu - 256 úrovní
  • kódování znaků - použití kódovacích tabulek
  • binární kód se dá převést na skupinu elektrických impulzů a zpracovat elektronicky na počítači
 • Číselné soustavy
  • běžně používané soustavy - desítková (decimální), dvojková (binární) a šestnáctková (hexadecimální)
  • převod číselných soustav
Zvětšit Zvětšit
 • Kódovací tabulky
  • dohodnutá pravidla pro kódování a dekódování znaků do/z binárního kódu
  • Základní znaková sada
   • ASCII (1964)- American Standard Code for Information Interchange
    • 27=128 - 95 znaků anglické abecedy, 33 řídících kódů, délka kódu 7 bitů
   • ASCII+ (1967) - rozšířená
    • 28=256 - 95 znaků + 33 řídících kódů + 127 národních znaků, délka kódu 8 bitů - 1 Byte
   • znak A je zapsán (kódován) pod desítkovým číslem 65
   • hodnota 65(10) je převedena na binární číslo 0100 0001(2)
  • České znakové sady
   • PC Latin2 - standard firmy IBM pro systém MS DOS
   • KEYBCS - bratří kamenických - český standard pro systém MS DOS
   • ISO 8859-2 - ISO Latin2 - mezinárodní norma z roku 1987
   • Windows-1250 - CP1250 - standard firmy Microsoft pro systém Windows
  • Univerzální znaková sada
   • postupný vývoj dvou standardů
    • UNICODE - ISO UCS - Universal Charakter Set - délka kódu až 6 bajtů
    • UTF-8 - Universal Transformation Format - nejpoužívanější na www - délka kódu 1 - 4 bajty
RSS