<< 1. Principy a vývoj počítačů | Témata IT | 3. Bezpečnost dat >>

2. Vývoj a rozdělení softwaru

 • Software - definice, rozdělení SW
 • Historie vývoje - vývoj operačních systémů a kancelářských aplikací
 • Vývojové nástroje - nástroje a prostředky používané při tvorbě SW
 • Aplikace - oblasti využití, komerční a volně šířené aplikace

Software

 • Definice
  • programové vybavení - nemateriální součást počítače umožňující spolu s technickým vybavením zpracování dat
  • sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí požadované činnosti
 • Rozdělení software
  • podle funkce
   • systémový software - umožňuje efektivní používání počítače
    • firmware - software obsažené v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení…)
    • operační systém - spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy,...
    • servisní systémy - kontrolní systémy, správci dat, zálohovací systémy ...
    • bezpečnostní systémy - antiviry, šifrovací systémy, firewally ...
   • aplikační software
    • kancelářské systémy
    • grafické systémy - rastrové a vektorové editory, CAD systémy
    • vývojové nástroje - vývojová prostředí, překladače
    • zábavní software - počítačové hry, zpracování multimédií, komunikační systémy ...
  • podle dostupnosti:
   • freeware
   • shareware
   • komerční software

Historie vývoje

 • Vývoj operačních systémů - úzce spojen s vývojem HW
  • 50. léta - první počítače bez OS - operátor zadává data a strojové instrukce pro jejich zpracování
  • 60. léta - sálové počítače - firemní OS - dávkové zpracování dat
  • 70. léta - skříňové počítače - OS UNIX - víceuživatelský a víceúlohový
  • 80. léta - osobní počítače - OS MS-DOS - textový, jednouživatelský a jednoúlohový
  • 90. léta - rozvoj PC - Windows, Windows NT, Novell, OS/2, Linux - grafické ovládání, multitasking
  • 10. léta - PC, notebooky, mobilní zařízení a telefony - Windows XP, Vista, Windows Mobile, Symbian, Android
 • Vývoj kancelářských aplikací
  • Správa dat - Norton Commander, M602, Windows Explorer, Total Commander
  • Textové editory - Edit, T602, AmiPro, Word
  • Tabulkové procesory - Lotus 123, Calc602, Excel
  • Databázové systémy - DBase, FOXBase, Access

Vývojové nástroje

 • Assembler - usnadnění zápisů instrukcí ve strojovém kódu - nízkoúrovňový programovací prostředek
 • Programovací systémy - vývojové prostředí + překladač nebo interpret
 • Programovací jazyky - charakteristika nejpoužívanějších jazyků
  • C - základní jazyk, vzor pro vývoj dalších jazyků - programování OS a systémových programů
  • Java - univerzální, dnes nejvíce rozšířený, nezávislý na OS, SUN Microsystems, Open source licence
  • C# - moderní jazyk, programování aplikací pro Windows A Internet, Microsoft, komerční licence

Aplikace

Oblasti

Komerční aplikace

Neplacená alternativa

Operační systémy

Windows

Linux

Vývojové nástroje

MS Visual Studio, PHP Designer

Sharp Develop, NET Beans

Kancelářské balíky

Microsoft Office

Sun Open Office

Grafické programy

Adobe PhotoShop, Corel Draw

PhotoFiltre, Gimp

CAD systémy

Autocad, Autodesk Inventor

DraftSight

RSS