<< 4. Operační systémy | Témata IT | 6. Zpracování textů >>

5. Počítačová komunikace

 • Internet - počítačové sítě, rozdělení, Internet, služby
 • Elektronická pošta - typy, funkce
 • Služba WWW - definice, prohlížeče, funkce
 • On-line komunikace - chat, software, sociální systémy

Internet

 • Počítačové sítě - komunikační propojení počítačů umožňující
  • přenos informací - přesun informací a souborů mezi počítači
  • sdílení technických prostředků - počítače, tiskárny, disky, skenery ...
  • využití síťových služeb - komunikační, souborové, tiskové, bezpečnostní ...
 • Rozdělení sítí
  • Podle rozlehlosti - LAN (lokální), WAN (veřejné)
  • Podle řízení - P2P (každý s každým), C-S (klient server)
  • Podle uspořádání - sběrnice, hvězda, strom
  • Podle propojení - drát, optický kabel, bezdrát
 • Internet
  • celosvětová počítačová komunikační síť
  • propojení serverů, které poskytují komunikační služby
  • připojování uživatelů, kteří služby využívají
  • Vývoj
   • 70. léta - ArpaNet, Pakety, Email, Telnet
   • 80. léta - TCP/IP, DNS, WWW
   • 90. léta - Český internet - CESNET
  • Služby
  • E-mail, WWW, FTP, IRC

Elektronická pošta

 • Podstata
  • uživatel si zřizuje na poštovním serveru poštovní účet
  • poštovní účet zahrnuje poštovní adresu, úložný prostor - MailBox
  • uživatelé využívají pro odesílání a příjem pošty software - Poštovní klient
 • Poštovní klient
  • Internetový klient
   • poštovní aplikace běží na poštovním serveru a ovládá se v prohlížeči
   • emaily a přílohy zůstávají na internetovém serveru
  • Místní klient
   • poštovní aplikace běží na počítači uživatele - Outlook a OutlookExpress
   • emaily a přílohy jsou automaticky stahovány a uloženy na disku počítače
 • Funkce
  • příjem a odesílání zpráv a příloh
  • nastavení a ovládání několika poštovních účtů
  • řazení a třídění příchozí pošty
  • blokování nevyžádané pošty a antivirová kontrola příloh

Služba WWW

 • Podstata
  • uživatelé si registrují u správce domén internetovou adresu
  • uživatelé si zajišťují diskový prostor na serveru - webhosting
  • uživatelé vytvářejí a ukládají na server informační stránky - webovou prezentaci
  • na internetovém serveru běž speciální aplikace - webový server
  • návštěvníci používají klientskou aplikaci - prohlížeč internetu
  • po zadání internetové adresy v prohlížeči zasílá server příslušnou www stránku
 • Prohlížeče
  • MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari ...
 • Funkce
  • zobrazování www stránek, historie, oblíbené, doplňky a rozšíření
  • záložky oken, nastavení zabezpečení, spouštění programových skriptů
  • blokování nežádoucího obsahu, spolupráce s antivirem, aktualizace

On-line komunikace

 • Instant Messaging - CHAT
  • komunikace 2 nebo více osob v síti internet v reálném čase (text, hlas, video)
  • klienti - ICQ, Skype, Miranda, Windows Live Messenger, Google Talk, Facebook
 • Sociální systémy
  • internetový systém umožňující zakládání profilů a pohotové sdílení informací mezi lidmi
  • výhody - různá úroveň a pohotovost sdílení informací - přátelé, skupina, komunita, síť
  • nevýhody - možnost zneužití informací, vkládaná reklama, odklon od osobní komunikace - odosobnění
  • Typy sítí
   • MySpace (umělci, předchůdec FB), Twitter (bleskové sdílení krátkých zpráv), Facebok (mladí lidé)
   • Last.fm (hudba), Flickr (foto), YouTube (video)
 • FaceBook
  • celosvětová sociální síť, vznik 2004 na Harvardu (Mark Zuckerberg), dnes 650 mil. uživatelů
  • detailní profily, skupiny přátel, skupiny uživatelů, zprávy, události, komentáře, foto, video, odkazy ...
  • bazar, reklamy, stránky, hry, aplikace ...
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
RSS