<< 5. Počítačová komunikace | Témata IT | 7. Zpracování tabulek >>

6. Zpracování textů

 • Textové editory - rozdělení, vývoj, základní funkce
 • Word - vlastnosti, ovládání, nastavení, soubory
 • Zpracování textů - vlastnosti písma, struktura stránky, odstavec
 • Textové dokumenty - struktura dokumentu, objekty v dokumentu, speciální dokumenty

Textové editory

 • Rozdělení
  • Základní - editace neformátovaného textu - Edit, NotePad
  • Programátorské - zápis programových kódů - PSPad, TurboPascal, HTML Edit ...
  • Kancelářské - tvorba formátovaných textů - MS Word, Open Write
  • Publikační - příprava publikací pro tisk - Adobe InDesign, QuarkXPress
 • Vývoj
  • 1980 - Edit - základní editor OS DOS
  • 1985 - WordStar(Star Office) - první kancelářský editor pro PC
  • 1990 - T602 (Software 602) - první český kancelářský editor pro DOS
  • 1995 - WordPad - první kancelářský editor pro Windows 95
  • 1997 - MS Word 97 - standard mezi kancelářskými editory
 • Základní funkce
  • zápis a editace - ovládání kurzoru, zalamování řádků, mazání, přesuny, kopírování ...
  • formátování textů - písmo, odstavce, nadpisy ...
  • vkládání netextových objektů - obrázky, tabulky, grafy, rovnice ...
  • nastavení stránky - velikost, orientace, okraje, záhlaví, zápatí, číslování

Word

 • Vlastnosti
  • nejpoužívanější kancelářský editor, standard v oblasti kancelářských editorů, součást balíku MS Office
 • Ovládání
  • panely nástrojů + roletové menu (2003), pás karet (2007), panel rychlý přístup
  • ovládací prvky - pravítka, posuvníky, stavový řádek
  • ovládací klávesy - kurzor, PgUp, PgDwn, Home, End, Insert, Delete, klávesové zkratky
  • režimy zobrazení - osnova, koncept, pro tisk, pro čtení
 • Nastavení
  • Dialog Možnosti - Nástroje->Možnosti(2003), Word->Možnosti(2007), Soubor->Možnosti(2010)
   • zobrazení, ukládání souborů, kontrola pravopisu, automatické opravy, zabezpečení maker
 • Soubory dokumentů
  • dokumenty - DOC, DOCX
  • šablony dokumentů - DOT, DOTX
  • soubory pro export - RTF, PDF

Zpracování textů

 • Vlastnosti písma
  • Skupiny písma (sady)
   • patkové, bezpatkové, psací, strojové
  • Řezy písma (styly)
   • obyčejné (normal), tučné (bold), šikmé (italic)
  • Velikost písma
   • 1 bod = 0,376 mm, běžně 12b, noviny 8-10b
 • Struktura stránky
  • velikost a orientace listu
  • okraje stránky, záhlaví, zápatí
  • sloupce, odstavce, řádky
 • Odstavec
  • jednořádkový nadpis
  • víceřádkový text
  • zakončení <Enter>
  • odsazení, řádkování
  • mezera před a za
Zvětšit
Zvětšit

Textové dokumenty

 • Struktura dokumentu
  • Oddíl - dělení dokumentu na části s odlišným formátováním
   • dělení mezi stranami - rozdílné rozměry, orientace, styly, záhlaví a zápatí
   • dělení na stránce - změna počtu textových sloupců na stránce
  • Styl odstavce
   • pojmenované nastavení úrovně a formátu odstavce
   • strukturování dokumentu na kapitoly a podkapitoly - osnova dokumentu
  • využití pro tvorbu automatického obsahu dokumentu
 • Objekty dokumentu
  • textová pole, systémová pole, tabulky, grafy, obrázky, kresby, symboly, matematické výrazy ...
 • Speciální dokumenty
  • Novinové články - vícesloupcové a víceoddílové dokumenty s obtékanými obrázky
  • Hromadná korespondence - šablona se slučovacími poli (hlavní dokument) + zdroj dat (tabulka)
   • dopisy, karty, obálky, štítky
  • Formuláře - dokumenty s formulářovými poli - text, číslo, datum, vzorec, zaškrtnutí, volba
   • možnost zamknutí formuláře na heslo
RSS