<< 7. Zpracování tabulek | Témata IT | 9. Počítačová prezentace >>

8. Zpracování dat

 • Databázové systémy - definice, databáze, správa dat
 • Systém Access - vlastnosti, relační databáze, objekty v databázi
 • Datové tabulky - typy dat, úpravy, import dat, vztahy - relace
 • Zpracování dat - dotazy, formuláře a sestavy

Databázové systémy

 • Definice
  • systémy pro ukládání, zpracování a zpřístupnění velkých skupin dat
  • zahrnuje řídící software a vlastní data
 • Databáze - uspořádaná skupina dat
  • hierarchické, síťové, objektové a relační uspořádání dat
  • Síťové databáze - klienti přistupují k datům soustředěným na datovém serveru
  • Místní databáze - databázový systém je provozován na jediném počítači
 • SŘBD - software pro řízení báze dat
  • Oracle, MySQL, MS SQL server, MS Access, OO Base

Systém Access

 • Vlastnosti systému
  • systém pro správu relačních databází od Microsoftu, součást balíku MS Office
  • přehledné grafické rozhraní pro vývoj i správu databáze
  • možnost správy místní i síťové databáze
  • databáze uložena v souboru mdb (2003,2007) nebo accdb
  • hlavním objektem databáze jsou tabulky - relace
 • Relační databáze - tabulkové uspořádání dat (nejobvyklejší)
  • relace (table) = tabulka
  • záznam (record) = řádek tabulky
  • vlastnost (attribute) = sloupec tabulky
  • pole (field) = buňka tabulky
  • vztah (relationship) = vztahy mezi daty v tabulkách
 • Objekty v databázi
  • datové tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra a programové moduly

Datové tabulky

 • Typy dat
  • čísla - celá, desetinná, automatické číslo
  • text - max. 255 znaků, memo - max. 65 535 znaků
  • datum a čas, logická hodnota, hypertextový odkaz
  • OLE objekt - soubory, obrázky ...
 • Úpravy
  • Návrhové zobrazení
   • primární klíč, typ dat, titulek, formát dat, vstupní maska, ověřovací pravidlo
  • Tabulkové zobrazení
   • zápis a editace dat, pořadí sloupců, změna titulků, řazení a filtrace dat
 • Import dat
  • databáze Access, tabulka Excel, soubory TXT a XML
 • Vztahy relace
  • vztahy mezi klíčovými poli (vlastnostmi) tabulek
  • 1:1 - jména - bydliště
   • jednomu záznamu v tabulce odpovídá jeden záznam v druhé tabulce
  • 1:N - spisovatel - knihy
   • jeden záznam v první tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce
  • M:N - čtenáři - knihy
   • více záznamů v první tabulce odpovídá více záznamům v druhé tabulce

Zpracování dat

 • Dotazy - pojmenované definice pro výběr dat z jedné nebo více tabulek
  • Výběrové - využití výběrových kritérií a logických operací
  • Souhrnné - možnost souhrnných operací - suma, avg, count, min, max
  • Vytvářecí - možnost tvorby nových položek výpočtem - využití tvůrce výrazů
 • Formuláře - pojmenovaná okna pro zadávání, editaci a zobrazení dat
 • Sestavy - pojmenované přehledy dat pro zobrazení a tisk
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
RSS