<< 6. Zpracování textů | Témata IT | 8. Zpracování dat >>

7. Zpracování tabulek

 • Tabulkové procesory - typy, funkce, organizace dat, soubory, ovládání
 • Formátování tabulek - typy dat, formátování, výběr buněk
 • Vzorce a grafy - struktura vzorce, funkce, adresace, typy grafů, prvky grafu
 • Databázové funkce - řazení, filtrace, příčky, pohledy, makra

Tabulkové procesory

 • systémy pro organizaci a správu dat formou přehledných tabulek
 • zpracování dat převážně číselného charakteru - výpočty, grafy
 • Typy
  • MS Excel - součást MS Office
  • Open Kalk - součást Open Office, volně dostupný, kompatibilní s Excelem
 • Funkce
  • přehledná prezentace dat formou tabulek a grafů
  • matematické, finanční a statistické operace s daty
  • tvorba datových formulářů pro sběr a zpracování dat
  • zpracování datových seznamů - výběr a třídění dat
 • Organizace dat
  • Sešit = soubor XLS
  • List = tabulka
   • Sloupce A, B, .. AA, AB ... XZ, ZZ
   • Řádky 1, 2, ... 65 536
  • Buňka = nejmenší adresovatelná část tabulky
 • Soubory Excelu
  • tabulky - XLS(x)
  • šablony - XLT(x)
  • export a tisk - CSV, TXT, PDF
 • Ovládání
Zvětšit
 • panel Rychlý přístup, Karty, Skupiny
 • řádek vzorců, záhlaví řádků a sloupců
 • záložky listů, stavový pruh

Formátování tabulek

 • Typy dat
  • Text, Číslo, Měna, Procenta
  • Datum, Čas, Hypertextový odkaz
  • Vzorec, Komentář
 • Formátování
  • Typ dat, Zarovnání, Písmo, Ohraničení
 • Výběr buněk
  • souvislý výběr - tažení pomocí myši
  • nesouvislý výběr - tažení + '''<CTRL>'''
  • výběr sloupce/řádku - pomocí záhlaví sloupce/řádku
  • výběr tabulky - levý horní roh záhlaví sloupců/řádků - <Ctrl> + <A>
Zvětšit

Vzorce a grafy

 • Struktura vzorce
Zvětšit
 • Adresace buněk
  • relativní adresy - D5 - mění se při kopírování vzorce
  • absolutní adresy - $D$5 - adresy se nemění
  • definované názvy - pro buňky i oblasti
 • Funkce
  • Matematické, Finanční, Statistické
  • Datumové, Časové, Informační
  • Textové, Datové , Vyhledávací
 • Typy grafů
Zvětšit
 • Sloupcové
 • Spojnicové
 • Výsečové
 • Speciální
  • plošný
  • bodový
  • bublinový
 • Prvky grafu
Zvětšit
 • oblast grafu, název grafu
 • vodorovná a svislá osa, popisy os
 • vodorovná a svislá mřížka, legendy
 • datová řada, kategorie, datový bod

Datové seznamy

 • rozsáhlé datové tabulky
  • Řazení - podle sloupců vzestupně a sestupně
  • Filtrace - automatický a rozšířený filtr
  • Příčky - ukotvení záhlaví u rozsáhlého seznamu
  • Pohledy - pojmenovaná nastavení zobrazení a tisku
  • Makra - zaznamenané a pojmenované skupiny příkazů VB
RSS