<< 17.Delphi | Témata IT | 19.PC - Počítačová jednotka >>

18. .NET/C#

 • .NET/C# - framework, jazyk C#, vývojová prostředí
 • MS Visual C# - popis, verze, struktura projektu, datové typy
 • Komponenty a události - typy a jejich základní vlastnosti a použití
 • Objektové programování - třídy a objekty, vlastnosti a dědičnost - jednoduchý příklad

.NET framework'''

 • běhové prostředí s knihovnami komponent od Microsoftu
 • aplikace komunikují s .NET Frameworkem
 • .NET Framework umožňuje využití prvků Windows
 • současná verze .NET 4.0 (2010) součástí instalace WIN 7
 • Typy frameworků
  • .NET Framework - osobní počítače s OS Windows
  • .NET Compact Framework - pro mobilní zařízení s OS Windows Mobile
  • .NET Micro Framework - programování mikroprocesorů v elektronických zařízeních
 • MONO - open source .NET Framework pro OS Linux a MacOS
 • Jazyk C#
  • vysoceúrovňový, jednoduchý, univerzální, objektový programovací jazyk
  • hlavní programovací jazyk pro platformu MS Windows a .NET frameworkem, současná verze C# 4.0
  • programování desktopových i webových aplikací
 • Vývojová prostředí
  • MS Visual Studio - komplexní vývojové prostředí s několika moduly
   • Visual C#, Visual C++, Visual Basic, Visual Web Developer
   • verze Express (free), Standard, Professional
  • Sharp Develop 4.0 - alternativní vývojové prostředí volně šířené
  • pro Windows i Linux

MS Visual C# (Sí Šarp)

 • Hlavní součásti
  • Editor kódu - barevné zvýraznění, automatické doplnění a automatické opravy chyb
  • Vizuální Designer - vizuální návrh s použitím palety nástrojů - ToolBox
  • Editor vlastností - úprava vlastností objektů
  • Průzkumník řešení - správa souborů a objektů - Solution Explorer
  • Debugger - ladící nástroje
  • Kompilátor - překladač kódu do spustitelné aplikace
  • Nápověda - kontextová nápověda s vazbou na webovou knihovnu MSDN
 • Struktura projektu
  • Řešení - Solution - SLN
   • umožňuje propojit několik projektů
  • Projekt - CSPROJ
   • informace, nastavení a soubory aplikace
  • Zdrojový kód - CS
   • Aplikace.CS - soubor s kódem programátora
   • Aplikace.Designer.CS - soubor generovaný designerem
   • Program.CS - soubor generovaný Visual Studiem
  • Spustitelná aplikace - EXE
   • hotová zkompilovaná aplikace
Zvětšit

Základy C#

 • Datové typy
  • Celá čísla - INT
  • Desetinná čísla - FLOAT, DOUBLE, DECIMAL
  • Logický typ - BOOL
  • Znak - CHAR
  • Odkazové typy - STRING, OBJECT
 • Komponenty
  • Form, Label, TextBox, Button, ListBox, ComboBox, Panel, RichTextBox
  • MenuStrip, StatusStrip, Dialogy - OpenFile, SaveFile, Color, Font, Print
 • Události

Objektově orientované programování

 • Charakteristika OOP
  • moderní postupy programování - Java, C++, VB#, C#, Javascript, PHP, ASP/.NET ...
  • rozdělení úloh na reálné prvky - objekty - zákazník, automobil, bankovní účet ...
  • pro tvorbu profi programů a programových systémů - využití předdefinovaných tříd
 • Objekty
  • definice reálné věci nebo činnosti pomocí programovacího jazyka, která obsahuje:
   • datové položky - délka, šířka obdélníka
   • metody (funkce) - výpočet obvodu, výpočet plochy - zpracované datové položky
 • Třídy
  • CLASS - šablony pro vytváření objektů určitého typu
  • v C# představuje nová třída samostatný soubor - Clovek.cs, Kruh.cs
 • Vlastnosti a dědičnost
RSS