<< 9. Vizualizace a animace - 3D Studio | Témata PGR+MUM+WEB | 11. HW pro práci se zvukem >>

10. Interaktivita v multimédiích

  • definice interaktivní prezentace
  • techniky využitelné při interaktivní prezentaci (PP, Flash animace)
  • HW použitelný pro interaktivní prezentaci (dataprojektor, interaktivní tabule)

RSS